Sunday, January 17, 2010

Antikristus 2012 - Antichrist 2012

Antikristus saapuu vuonna 2012 - oletko valmis? Rakastan salaliittoteorioita ja tämä on kaikkien teorioiden äiti. Uusi maailmanjärjestys, Osiriksen henkiinherääminen, ihmiskunnan tietoisuuden muutos. Kaikki kulminoituu vuoteen 2012. Valistuneet kristityt vapisevat pelosta, vapaamuurarit odottavat suurmestariaan kuin kuuta nousevaa, spiritualistit valmistautuvat nousemaan korkeammalle tasolle - mutta suurin osa ihmisistä elää pimennossa. Tässä hieman valaistusta:

Pelastaja? - Our saviour?

Antikristus syntyy Lähi-Idässä, mutta ottaa syntyessään ihmisen hahmon. Antikristuksen henki siis siirtyy ihmiseen, todennäköisesti hallitsevaan kuninkaaseen tai presidenttiin. Tämä maallinen hallitsija voi tulla muualtakin kuin Lähi-Idästä.

Eri kulttuureissa Antikristukselle on annettu eri nimiä: Egyptin mytologiassa Osiris, Kreikassa Apollo, vapaamuurareilla Nimrod. Egyptin faaraot kävivät läpi rituaalin, jonka avulla Osiriksen henki siirtyi aina hallitsevaan faaraoon. Egyptin obeliskit symboloivat fallosta, jonka aurinko eli auringonjumala Ra aktivoi, jolloin temppeli eli kohtu hedelmöittyi ja Osiris syntyi uudestaan.

Kuinka ollakaan, Washington DC:n arkkitehtuuri muistuttaa Egyptiä ja sisältää lisäksi salattua symboliikkaa. Capitol Hill eli kongressitalo, Washington Monument eli obeliski, White House ja House of the Temple eli vapaamuurareiden temppeli sijaitsevat kaikki lähekkäin ja kauniissa geometriassa. Rakennusvaiheessa on noudatettu tarkkaa numerologiaa ja astrologista aikaa, jotta jumalat olisivat tyytyväisiä. Ja aina presidentin virkaanastujaisten aikana vapaamuurarit suorittavat Osiriksen ylösnousemuksen rituaalin. Mutta tämä on vasta harjoittelua oikean Antikristuksen tuloa varten. Myös Vatikaani on rakennettu samaa symboliikkaa noudattaen. (Dan Brown viittaa tähän uudessa kirjassaan "Kadonnut symboli", mutta ei paljasta koko totuutta.)

Capitol Hill ja obeliski. - Capitol dome facing obelisk.

USA:n vaakunan kääntöpuolella on lause "Novus Ordo Seclorum" eli "uusi aikakausien järjestys", joka on peräisin oraakkeli Sibyllan ennustuksesta, jonka mukaan Apollo herää henkiin. Sinetti on myös täynnä vapaamuurareiden symboliikkaa. USA:n ensimmäinen presidentti George Washington oli vapaamuurari ja samoin on Barack Obama.

Washingtonin obeliski on 6660 tuumaa korkea ja 666 tuumaa leveä joka sivultaan. Sekä sinetissä, vapaamuurareiden temppelissä että obeliskin huipulla (piilotettuna) on 13-portainen pyramidi. Temppelin katossa ja obeliskin pohjalla on matemaattinen taikaneliö, jonka avulla hallitaan yliluonnollisia voimia. Kongressin kupolissa on 72 pentagrammia, jotka symboloivat 72 kosmokraattoria eli demonia. Kun taikaneliöiden 36 ruutua lasketaan yhteen, saadaan myös luku 72.

Kongressin kupolin pentagrammit. - Capitol dome pentagrams.

Temppelin taikaneliö.
Temple magic square.

Virkaanastuva presidentti Obama sanoi toteuttavansa ensimmäiset 100 päiväänsä 72 päivässä. Ja 73. päivänä hän lepäisi. Obama valitsi myös virkaanastujaistensa taustaksi Zeuksen temppelin, kuten Hitlerkin. Apollon isä Zeus oli Ilmestyskirjan mukaan Saatana. Onko tämä kaikki vain sattumaa? Eikö Obama ole jotenkin liian hyvä ollakseen totta? Jotenkin jumalankaltainen? Vai pirun? Vuonna 2012 pidetään seuraavat USA:n presidentinvaalit. Jos Obama tuottaa pettymyksen, joku muu voi nousta antikristukseksi. Toivottavasti ei Sarah Palin - silloin olemme tuhon omat...

Mutta onko Antikristus sittenkään niin paha kuin väitetään? Pelkäävätkö kristityt Antikristusta siksi, että tämä tulee lakkauttamaan kaikki monoteistiset uskonnot ja luomaan uuden maailmanjärjestyksen? Monet uskovat, että Antikristus lakkauttaa myös sodat, terrorismin, rasismin ja nälänhädän sekä yhdistää valtiot, talousjärjestelmät ja ideologiat, mutta suvaitsee kuitenkin erilaisuutta. Hän on maailmanvaltias, jonka alla kaikki toimii harmoniassa. Emmekö me juuri sellaista ole kaivanneet, kun nykyisessä sekasorrossa uhkaamme tuhota oman planeettamme? Pakko myöntää, että Obamalla on jo nyt Antikristuksen ominaisuuksia.

Akhenaton

Nefertiti

Obamaa on jo ehditty pitää faarao Akhenatonin reinkarnaationa. Akhenatonin alkuperäinen nimi oli Amenhotep IV, mutta hän otti uuden nimen, joka symboloi luojajumala Atonia (Akhenaton = hän, joka palvelee Atonia). Hänen äitinsä kuningatar Tiye avitti valtaannousua ja kuinka ollakaan, Michelle Obamaa on verrattu Tiyeen. Akhenaton nai Nefertitin ja he saivat kuusi tytärtä, joista kaksi muistuttaa hyvin paljon Obaman tyttäriä Sashaa ja Maliaa. Akhenaton palvoi aurinkoa ja kukkia ja salaisen palvelun koodinimet Sashalle ja Malialle ovat Radiance ja Rosebud. Obaman koodinimi on Renegade. Uskokoon ken tahtoo.

Kristityt puhuvat uudesta kultaisesta pakana-ajasta. Mutta mitä se pakanuus loppujen lopuksi tarkoittaa? Minäkin olen pakana, koska olen spiritualisti, mutten uskovainen. Siitä huolimatta yritän olla hyvä ihminen. Kun tapasin mieheni, olimme aikeissa liittyä Yhteis-Vapaamuurareihin, mutta näin unessa taivaalla pirun kasvot ja pelkäsin sen olevan enne. Ehkä se olikin, mutta toisenlainen kuin kuvittelin. Uskovainen perheeni on pelotellut minua pirulla syntymästä saakka, joten ehkä minulla on väärä mielikuva Antikristuksesta. Kristityt ovat pelotelleet ja tuominneet ihmisiä kautta aikojen vastoin kaikkia Jeesuksen opetuksia, joten ehkä Antikristus ei olekaan mikään Ilmestyskirjan Peto. Mikähän demoni miehenikin on, kun hänen onnennumeronsa on 13 ja alanumeronsa 666? Omasta mielestään hän on Elviksen reinkarnaatio.

Tähän kaikkeen liittyvät apokryfinen Henokin kirja, Baha'i-uskonto ja Salomonin temppeli, mutta niistä lisää ensi kerralla...

12.1.2013: Thomas Hornin blogi ja YouTube-haastattelut.

Vaakunasinetti - The Great Seal


Antichrist is coming in 2012 - are you ready? I love conspiracy theories and this is the mother of all theories. New world order, resurrection of Osiris, shift in the consciousness of mankind. Everything culminates to 2012. Learned Christians are shaking with fear, freemasons are craving for the arrival of their Grand Master and spiritualists prepare to rise to a higher level - but the majority of people live in darkness. Here's some enlightenment:

Antichrist will be born in the Middle East but takes the form of a human being in the birth. In other words, his spirit will enter a human, probably a reigning king or president. This secular ruler does not necessarily come from Middle East.

Faarao Akhenaton ja Obama. - Pharao Akhenaton and Obama.

Different cultures have given the Antichrist different names: In Egyptian mythology he is Osiris, in Greek Apollo and freemasons call him Nimrod. Egyptian pharaos had a ritual that transmitted the spirit of Osiris into the ruling pharao. The obelisks in Egypt symbolize the phallus activated by the sun god Ra in order to fertilize the temple or the womb and give birth to Osiris again and again.

And it just so happens that the architecture of Washington DC resembles that of Egypt and also contains hidden symbolism. Capitol Hill, Washington Monument (obelisk), White House and House of the Temple (freemasons' temple) are all close to one another in perfect geometry. They were built according to the rules of numerology and astrology to please the gods. And every time during the president's inauguration freemasons perform the resurrection ritual of Osiris. But this is just rehearsal for the real coming of the Antichrist. Vatican is also built according to the same symbolism. (Dan Brown points to this in his book "The Lost Symbol" but doesn't reveal the whole truth.)

Vatikaanin kupoli ja obeliski. - Vatican dome facing obelisk.

Behind the Great Seal of the United States there is a phrase "Novus Ordo Seclorum" i.e. "new order of the times" which comes from the prophecy of oracle Sibyl that predicts the resurrection of Apollo. The seal is also filled with masonic symbols. George Washington, the first president of United States, was a freemason and so is Barack Obama.

The Washington obelisk is 6660 inches high (555 feet) and 666 inches wide (55.5 feet) at the base. There is a 13-stepped, uncapped pyramid both in the seal, the freemason temple and the obelisk (hidden). There is a mathematical magic square in the ceiling of the temple and at the bottom of the obelisk, used for controlling supernatural forces. In the Capitol dome there are 72 pentagrams which symbolize the 72 kosmokrators or demons. Also the sum of 36 boxes in the magic squares is 72.

President Obama said that he would complete his first 100 days "in 72 days. And on the 73rd day, I will rest.’" He also chose the temple of Zeus as the set of his inauguration speech, just like Hitler. Zeus, the father of Apollo, was Satan according to the Book of Revelation. Is this all a coincidence? Isn't Obama somehow too good to be true? Isn't he somehow godlike? Or devil? The next presidential election will be held in 2012. If Obama fails to fulfill his promises someone else might take his place. Hopefully not Sarah Palin - or we are doomed...

Obama ja Zeuksen temppeli. - Obama and the temple of Zeus.

But is the Antichrist truly as evil as they say? Are Christians afraid of him just because he will end all monotheistic religions and create a new world order? Many believe that the Antichrist will put an end to wars, terrorism, racism and famines as well as unite all governments, economies and ideologies, but will however tolerate differences. He is the king of the world who rules everything in perfect harmony. Isn't that what we desperately need at the moment when we are in danger of destroying our own planet? I have to admit that Obama already has plenty of qualities of the Antichrist.

Some people honestly think that Obama is the reincarnation of pharao Akhenaton whose original name was Amenhotep IV but he took a new name that symbolizes the creator god Aton (Akhenaton = the one who serves Aton). His mother queen Tiye helped him to gain power and it just so happens that Michelle Obama resembles Tiye. Akhenaton married Nefertiti and they had six daughters of which two resemble Obama's daughters Sasha and Malia. Akhenaton worshipped the sun and flowers and secret service has given Sasha and Malia codenames Radiance and Rosebud. Obama's codename is Renegade. Believe it or not.

Akhenaton/Obama, Tiye/Michelle ja Akhenatonin/Obaman tyttäret. - Akhenaton/Obama, Tiye/Michelle and Akhenaton's/Obama's daughters.

Akhenatonin perhepotretti. - Akhenaton's family portrait.

Christians talk about a new Golden Pagan Age. But what is paganism? I am a pagan too as I'm a spiritualist but not religious. Despite that I try to be a good person. When I met my husband we almost joined the Co-Freemasons but then I had a dream where the face of the devil appeared into the sky and I was afraid it might be an omen. Maybe it was but not the kind I thought. My religious family has warned me about the devil since I was born so maybe I have the wrong idea of the Antichrist. Christians have intimidated and judged people throughout the times against all teachings of the Christ, so maybe the Antichrist isn't the Beast of Revelation after all. I wonder what kind of a demon my husband is as his lucky number is 13 and office number 666. In his own opinion he is the reincarnation of Elvis.

The apocryphic Book of Enoch, Baha'i religion and the Temple of Solomon are all connected to this but I'll tell you more about those later...

12.1.2013: Tom Horn's blog and YouTube interviews.

12 comments:

Elvis said...

Noin suuri määrä vihjeitä ja symboleja merkitsee varmasti jotain. Ainakin sitä etä monet asiat jotka näkyvät suurelle yleisölle ovat vain jäävuoren huippu.

Vapaamuurareilla (ja ehkä muillakin suuntauksilla) on mielessä uusi ja parempi maailmajärjestys - vaan onko henkimaailma tässä(kään) mukana jää nähtäväksi (vuoteen 2012).

Onko Obama Veni vidi vicious?

Yaelian said...

Quite far out,mutta tällaista on kuitenkin mielenkiintoista lukea,vaikka tuollaiseen uskokaan. Mitä muuten ovat nuo yhteis-vapaamuurarit.Edesmennyt isäni oli vapaamuurari, mutta ei koskaan suostunut kertomaan minulle mitään siihen liittyvää.

Mrs Munster said...

Mielenkiintoinen postaus kaikkinensa. Antikristuksella ja maailmanlopulla on myos minut pelteltu kirkon nuortenilloissa aikanaan. Loppujen lopuksi ilmestyskirja ja muut lopun ajan tekeleet on niin tulkinnan mukaisia, mutta tuo Obama yhteys on kylla varsin mietteille pistava.
Itse en oikeen osaa enaa luokitella omaa elamankatsomustani. Olen saanut vahvan kristillisen kasvatuksen ja uskon kylla Jumalaan, vaikka en kirkossa kaykkaan. Toisaalta vuosi takaperin aloin tutustamaan wiccaan ja siinaki moni ajatus tuntuu jarkeenkayvalta.

cinderella said...

Näitä postauksia lisää, tosi mielenkiintoista! Noita ennustuksia on nyt niin paljon, etten tiedä mihin uskoisin, mutta jotain suurta ja mullistavaa minäkin odotan vuonna 2012.

Ruth said...

Such a fascinating post you have here! I have watched a few videos about the freemasonry conspiracy theories. I think there is a lot of truth going on here. I hadn't seen all the details about Obama you shared, that is very interesting. I really like where you went with this, just because we have been raised to be afraid of the devil and the anti-Christ, who's to say it is evil? I am very intrigued, and now you've given me a window to think about that. Thank you.

It's all what's in our heads, isn't it? I'm like you - spiritual without religion. What's the spirituality beneath religion? That's what I care about. What are the spiritual truths to live by?

Perhaps 2012 will usher in a choice between living flat lives of fear here on earth and living whole lives bringing heaven to earth, changing the paradigm to Life and Hope and Love and Joy. We need to stop feeding the Monster of Fear and Hatred.

Kimmo said...

Minä alan epäillä, että olet Dan Brownin suomalainen toisinto. Vain romaani puuttuu. Taatusti luen kirjasi, jos sen kirjoitat! :)

Annie said...

Elvis: Jäävuoren huippu tosiaan. Jos minä saan tämän selville parissa tunnissa netissä surffaamalla, niin mitä kätkeytyykään kaiken taakse?

Yaelian: Mielenkiintoista, että isäsi oli vapaamuurari. Yhteis-Vapaamuurareihin ovat myös naiset tervetulleita. Järjestö on nimeltään Le Droit Humain. Ymmärrän hyvin, etteivät muurarit paljasta satoja vuosia varjeltuja salaisuuksiaan edes perheenjäsenille. Mitä siitäkin tulisi, jos muurarit juoruilisivat ympäriinsä?

Mrs Munster: Minä uskon, että kaikilla uskonnoilla ja filosofioilla on joku yhteys, joka on vain aikojen saatossa hämärtynyt. Kaikki ovat tavallaan saman asian eri tulkintoja. Ehkä vuonna 2012 lähennymme totuutta.

Cinderella: Ihanaa nähdä nassusi! Olet oikein pirtsakan näköinen. :-)

Ruth: Yes, I believe we humans are the ones feeding the beast inside of us. There are negative and positive forces inside each one of us and we can always choose. It's really hard to believe that there is someone like Satan out there. Maybe anti-Christ is called that just because he is against Christianity - but not necessarily against the teachings of Christ! I don't know, it's just a thought.

Kimmo: Huojentavaa kuulla, ettei tekstini loukannut tai järkyttänyt sinua. Tarkoitus oli vain esittää erilaisia ajatuksia - katsoa asiaa toisesta näkökulmasta. Ja kiitos, että kannustit minua kirjoittamaan kirjan! Tuolla se makaa kaapissa odottamassa henkiinheräämistä. ;-)

Tintti said...

Minä myös olen tullut siihen käsitykseen, ettei mitään ulkoista pahaa voimaa ole, vaan pahuus ja "saatana" syntyy ihmisten omasta toiminnasta itseään, toisiaan ja ympäristöään kohtaan. Se on kyvyttömyyttä joustaa, elää harmoniassa ja antaa anteeksi. Uskonnot, uskontojen kaltaiset poliittiset ja vakaumukselliset liikkeet ovat ikäänkuin vastuun pakoilemista siitä tosiasiasta, ettei ihminen, niinkuin ei kotikissakaan "kuulu vapaaksi luontoon". Tähän viittaa esim. Worldwatchin viime tiistaina julkaistu State of the World 2010, johon mm. suomalainen media ei kiinnittänyt juurikaan huomiota (onhan kuluttajatavaramainonta koko viestinnän taloudellinen kivijalka). Sen ydinviesti oli, että nyt olisi vihdoin saatava aikaan kulttuurin muutos, joka korostaa tavaran ostamisen ja kuluttamisen kautta haettavan tyydyksen ja hyväksynnän sijaan kestävää kehitystä ja julistaa törsäämisen rikokseksi. Uskontojen rituaalit tietenkin auttavat rytmittämään elämää ja selviytymään yli meitä jokaista kohtaavista "normaaleista" kriisitilanteista (syntymä, pariutuminen, kuolema...), mutta riittejä tärkeämpiä lienevät kuitenkin uskontojen tarjoamat moraalisäännöt ja se, miten niitä opetetaan, harjoitetaan ja etenkin – valvotaan.
Vapaamuurarius on koko salaperäisyydessään hyvin kiehtovaa. Ja etovaa. Miksi koko salamyhkäisyys? Onko heillä otsassaan märkivä syylä? Vai vain kainalossaan paksu tukko rahaa?
Kiitos kirjoituksesta. Mielenkiinnolla odotan jatkoa.

Secretia said...

Annie, you have done a lot of work on this subject. I love conspiracy theories too, always fascinate me. This was very interesting reading and you photographs proved my thinking as well. Thanks for that!

Secretia

Annie said...

Tintti: World Watchin raportit on jo pitkään sivuutettu päätöksenteossa samoin kuin tavallisten kansalaisten tietoisuudessa, vaikka mielestäni niiden pitäisi olla Raamatun paikalla (tai ainakin vieressä) joka kodissa.

Olen todella iloinen, jos tämän vuoden raportti sanoo ääneen sen, mitä tässä on jo pitkään odotettu ja ihmetelty. Miksi hitossa kaikki päättävät elimet tuntuvat vannovan kulutuksen nimeen, vaikka se on varmin tie maailmanloppuun? Tämä pallo ei yksinkertaisesti kestä jatkuvasti kasvavaa kulutusta! Me olemme itse asiassa jo ylittäneet rajat ja nyt olisi otettava takapakkia ja nopeasti.

Uskon, että Vapaamuurarit salailevat hyvästä syystä. Tuskinpa he mitään Saatanaa maan päälle ovat manaamassa, vaan pyrkivät todennäköisesti luomaan uuden ja paremman maailmanjärjestyksen. Sellaista totisesti kaivataan.

Secretia: This is all over the internet so I didn't really have to put much effort into searching. I know that most of the sources are unrealiable (to say the least) but I still think there's some truth lurking behind as so many different sources are pointing to the same direction.

Prisoner said...

Vaikuttaa mielenkiintoiselta tämä sinun blogi. Hyviä kirjoituksia! Tämän jutun aihepiiriin liittyen... oletko kuullut henkilöstä nimeltä Jeanne Dixon?

Helena said...

En ole, mutta nyt kuulin. Kiitos!