Tuesday, March 2, 2010

Kotka ja kondori - Eagle and the condor

Jos kaikki kirjassa kuvatut tapahtumat ovat totta, Jonette Crowleyn elämä on ollut aivan uskomaton seikkailu. Mutta toisaalta Crowley onkin ollut henkisen tien kulkija jo pitkään ja kanavoinut sekä intiaanipäällikkö White Eaglea että Markia. Mark ei nimestään huolimatta ole mikään tavallinen kuolevainen, vaan energiaolento toisesta ulottuvuudesta.

Kirja kietoutuu vuoden 2012 henkisen heräämisen ympärille. Kotka ja kondori kuvastavat ihmismielen kahta puolta: kondori edustaa intuitiota ja mystiikkaa, kotka rationaalisuutta ja materiaa. Kirjassa White Eaglea kanavoiva Jonette edustaa kotkaa ja Andien shamaani Mallku kondoria. Kotkan ja kondorin on tarkoitus yhdistää planeetan feminiininen ja maskuliininen energia ja palauttaa tasapaino. Jonette kulkee Himalajalta Andeille, löytää tähtiportteja toisiin ulottuvuuksiin ja maagisia aurinkokiekkoja, joita muinaiskansat ovat varjelleet vuosituhansia. Mutta matka on vasta alussa...

"Te Maan asukkaat seisotte kynnyksellä, minkä jälkeen suuruus ja kauneus pääsevät esiin. Se saattaa varjoon kaiken, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Renessanssi ja valistuksen aika historiassanne eivät ole mitään verrattuna niihin voimiin, jotka odottavat syntymistään teidän aikananne."

White Eagle on puhunut. Ugh!

Jonette Crowley

Mallku Aribalo

If everything in the book is true Jonette Crowley's life has been an amazing adventure. But on the other hand she's been on a spiritual journey for a long time and has channelled both indian chief White Eagle and Mark. Despite his name Mark is not any regular mortal but an energy creature from another dimension.

The book twines around the spiritual awakening of 2012. The eagle and the condor reflect the two sides of human mind: condor represents intuition and mysticism, eagle rationality and matter. In the book Jonette who channels White Eagle represents the eagle and Andian shaman Mallku represents the condor. The eagle and the condor are meant to combine the planet's feminine and masculine energy and restore the balance. Jonette travels from Himalayas to Andes, finds stargates to other dimensions and magical solar discs that the ancient civilizations have been guarding for thousands of years. But the journey has just begun...

"You Earth people stand at the threshold beyond which greatness and beauty will emerge. It will overshadow everything that has happened before. Renaissance and the Age of Enlightenment in your history are nothing compared to the powers that await to be born in your time."

White Eagle has spoken. Ugh!


5 comments:

Secretia said...

What could be more fascinating than an energy creature from another dimension? Nothing could be.

Secretia

isopeikko said...

Peikko koetti lukea näitä juttuja, mutta sen piänet ajatukset ei saanut niistä kiinni. Ehkä peikkojen ei kuulukaan saada.

Realliveman said...

I am digging this blog!

Ricardo said...

Truly amazing if all is true. But even if not,it sounds quite interesting. Everyone thinks 2012 is going to be a crazy year. Then they made that movie about the world getting destroyed. It's like the year 2000 when everyone thought things would turn into something big or out of control.

Tuuli said...

(Tuesday, March 2, 2010
Kotka ja kondori - Eagle and the condor)

Varasin tämän kirjastosta, kiitos suosituksesta! :) olin minäkin messuilla - ensimmäistä kertaa elämässäni(!) - mutta missasin kaikki luennot, kun en niistä ihmisistä oikein tiennyt mitään ennalta (en luota markkinapuheisiin ;)