Thursday, November 18, 2010

Valaistuminen II - Enlightenment II

White Eaglen opetukset jatkuvat (kursiivit minun):

 • Kauan aikaa sitten, kun ihmiskunnan nykyinen sykli oli syntymässä, tälle planeetalle tuli viisaita olentoja, joita me kutsumme "Jumala-ihmisiksi". He tulivat maailmoista, jotka olivat jo paljon korkeammalla henkisessä kehityksessään kuin me voimme edes kuvitella. Nämä olennot toivat maapallolle tietoa ikivanhoista mysteereistä.
 • Ikiaikainen viisaus on myös tallennettuna eetteriin, ja siellä sitä kutsutaan eteerisiksi tai akaasisiksi aikakirjoiksi, joita voivat lukea vain vihityt, ne jotka ovat valmiita.
 • Elämässä ei voi olla oikoteitä. Jokainen oppitunti on perusteellisesti opittava ja opittu otettava käytäntöön. Kuitenkin nyt maan päälle vuodatettavan valon kasteen avulla sielut, jotka ovat ansainneet mahdollisuuden saada nopea vihkimys taivaalliseen elämään, kykenevät ottamaan pitkän harppauksen eteenpäin.
 • Ihmiskunta on tällä hetkellä kulkemassa polullaan vaarallisen vaiheen läpi. Nämä salaisuudet on tähän asti pidetty poissa massojen ulottuvilta. Vesimiehen aikakaudella vihkimyksen portti avataan selälleen ja tässä piilee vaara. Ihmiskunnan on pystyttävä erottamaan oikea väärästä.
 • Painotamme, että teidän tulee käyttää erottelu- ja arvostelukykyänne valitessanne kehityksenne tietä, sillä tulee opettajia, joiden tieto on rajoittunutta, mutta jotka pystyvät pyyhkäisemään monia pois polulta monisanaisilla vuodatuksillaan.
 • Suunnitelma, mielikuva Täydellisestä Ihmisestä kuuluu Kolminaisuuteen ja on osa Jumalaa. Sinä olet tämä täydellinen mielikuva lapsesta, Jumalan pojasta tai tyttärestä, jota Isä-Äiti Jumala kantaa mielessään. Mietiskele näitä kolmea pyhää, Isä-Jumalaa, Äiti-Jumalaa ja itseäsi, lasta... todellista Jumalan lasta, Kolminaisuuden yhtä osapuolta.
 • Teillä kaikilla on taipumus olla enemmän tai vähemmän huolestuneita, ja pelot ja aavistukset kalvavat teitä. Kunpa voisimme näyttää teille ne kummajaiset, joita senkaltainen huolestuminen saa aikaan - miten epäterveitä, kurjia haamuja sellainen ajattelu tuottaa. Ette todellakaan välittäisi senkaltaisesta seurasta, jos voisitte nähdä ne! (Näen usein kummajaisia meditoidessani, mutta pelkoni voittamalla pääsen eroon niistä.)
 • Kaikki se, mitä etsijä tarvitsee astuakseen Suureen Valkoiseen Loosiin, on hänessä itsessään. Mikään maallinen koulu ei voi antaa hänelle tarvittavaa tietoa.
 • Jokainen karmallinen kokemus, jonka olette käyneet läpi, on opittu läksy. Varmistukaa, että olette todella ymmärtäneet, mitä kokemuksen oli tarkoitus teille opettaa. Jos välttelette karmallisen kokemuksen välittämää totuutta ottamatta opiksenne, te vain kierrätte sen, panette sen hyllylle, ja kokemus toistuu yhä uudelleen, kunnes läksy on vihdoin sisäistetty.


 • Muinaisessa Egyptissä värisäteitä käytettiin parantamaan sekä ruumista että sielua. Tuon ajan viisas opettaja opetti jokaista oppilasta virittämään itsensä kaiken elämän alkulähteeseen, Aurinkoon. Oppilaan tuli pyrkiä löytämään harmoninen yhteys valoon ja aurinkoon ja kehittää sellainen mielenlaatu, ettei hän vahingoittanut mitään elävää ajatuksin eikä teoin. (Tässä tarkoitetaan henkistä Aurinkoa, joka on näkymättömänä auringon taustalla.)
 • Entisaikojen mysteerikouluissa oppilaalle annettiin opetusta värin, tuoksun ja sävelen vaikutuksesta sieluun, mieleen ja ruumiiseen. Jotkut reagoivat enemmän sävelten, jotkut tuoksujen ja toisen taas värien värähtelyihin. (Musiikin, värähtelyn, merkitystä korostetaan kaikkialla esoteriassa.)
 • On totta, että henkisen kehityksen edistyessä sielu oppii tuntemaan materian koostumuksen ja sen suhteen henkisiin ominaisuuksiin ja voimiin. Mestarille kullan valmistaminen alkemian keinoin on yksinkertaista, mutta kukaan mestari ei haaskaisi aikaansa tai taitoaan valmistaakseen kultaa ahneille ihmisille eikä myöskään itseään varten. Todellisuudessa tämä halvan metallin muuttaminen kullaksi on symboli, joka kätkee syvemmän totuuden ihmisluonteen muuntamisesta maallisesta henkiseksi.
 • Monet kaihoavat salaisuuksien äärelle. He etsivät mystistä, yliluonnollista totuutta, joka on tavallisten ihmisten ulottumattomissa. He etsivät sitä liittymällä salaseuroihin, lukemalla paljon tai muiden älyllisten pyrkimysten kautta. Avain kaikkeen tietoon löytyy kuitenkin vain virittymällä Jumalalliseen Henkeen. Mysteerit pysyvät suljettuina siihen saakka, kunnes yhteys henkeen on saatu ja se alkaa kehittyä sielun oman pyrkimyksen ja tahdon kautta.
 • Ette voi palata takaisin maallisen tason sokeuteen sen jälkeen, kun silmänne kerran ovat avautuneet. (Tämän olen kokenut.) Viettelyksiä, jotka nousevat alemmasta mielestä, putkahtelee esiin vähän väliä. Jopa aivan tikkaiden yläpäässä saatamme ottaa väärän askeleen ja pudota ja saamme sitten nousta askelmat uudelleen ylös. (Tämäkin on koettu...)
 • Seuratessanne mietiskelyn, kehityksen ja kasvun mystistä polkua päivittäisessä elämässänne sielun ikkunat avautuvat luonnollisesti ja miellyttävästi. Se ei ole väkinäisesti kiihdytettyä kasvua. Sielun eteen avautuu siis kaksi polkua: rakkauden tie eli mystinen tie ja tie, joka on väkinäisempi, okkulttisen kasvun tie. Jotkut kestävät viimeksi mainitun tien ja selviytyvät siitä hienosti, mutta se tie on vaikea ja täynnä vaaroja.
 • "Miten voin olla varma?" kysytte. "Onko tämä ääni todella Mestarin ääni?" Jos ääni käskee teitä tekemään asioita, joiden omatuntonne tietää olevan hyviä, rakastavia, ystävällisiä ja viisaita, silloin ääni on aito. Mutta jos ääni kiusaa, tekee levottomaksi tai saattaa ymmälle, se ei tule oikeasta lähteestä, ja voitte jättää sen omaan arvoonsa. Mestarin ääni ei arvostele eikä tuomitse.
 • Yli-innokkaat saavat kuitenkin vastaansa näkymättömän, mutta terävän esineen, joka saa innokkaan pysähtymään. Henkisen valaistumisen polulla ei voi rynnätä eteenpäin. Läksyt, jotka koskevat ihmisen olemuksen jokaista tasoa, on perusteellisesti opittava.
 • Saturnus, jota joskus kuvataan "Isä Aikana", on ankara oppilailleen eikä hyväksy hätäisesti tehtyjä läksyjä, laskutehtäviä, joita ei ole suoritettu kunnolla tai ylimalkaisia esseitä.
 • Raamattu kertoo Luciferista, joka tuli taivaalliseksi valoksi saavutettuaan suuren voiman, mutta joka heitettiin alas siksi, että hän käytti valtaansa väärin.
 • Tyyneyden tilan saavuttaminen on mielestämme yksi tärkeimmistä asioista, eikä sitä voi liiaksi korostaa.
 • Eräs toinen asia, joka on henkisellä polulla tärkeä ottaa huomioon, on henkinen ylimielisyys. (Tähän törmää valitettavan usein henkisissä piireissä.) Sielu, joka kulkee henkistä polkua, voi paisua ylpeydestä oman henkisen edistymisensä ja voimansa takia. Sitten tulee koe: sielun on kohdattava odottamaton henkisen uskollisuuden ja totuuden koettelemus, henkisen nöyryyden koe.
 • Älkää liioitelko, mutta älkää myöskään laiminlyökö päivittäistä meditaatiota. Yrittäkää löytää sopiva aika, vaikka vain viisi minuuttia aamulla ja illalla.
 • Sielun on opittava elämään vuorovaikutuksessa ja veljeydessä kaikkien elämänmuotojen - kaikkien elementaalien ja luonnonhenkien, enkeleitten ja jumalien kanssa, jotka hallitsevat neljää elementtiä. (Maa, Ilma, Tuli ja Vesi.)
 • Maailmassa teillä on tapana arvostella toisianne: on helppo nähdä, mitä toiset tekevät väärin. Mestari Jeesus haluaisi kuitenkin, että keskittäisitte huomionne omiin tekoihinne ja ajatuksiinne, ja hän haluaisi ystävällisesti neuvoa teitä katsomaan omaan sisimpäänne ennen kuin syytätte toisia. Olkaa tiukkoja itsellenne, mutta ymmärtäväisiä toisia kohtaan.
 • Te odotatte Kristuksen toista tulemista, sillä onhan selvästi sanottu, että hän tulee toisen kerran. Olette kuulleet meidän sanovan monta kertaa, että toinen tuleminen tapahtuu jokaisen ihmisen sydämessä. Se on valon herääminen.

  Gnostilaisuuden ja neljän elementin symboli.
  The symbol of gnosticism and four elements.


  The second part of White Eagle's teachings (my own words):

  • Ancient wisdom is saved in the Akashic records and it can only be read by the initiated.
  • There are no shortcuts in life, every lesson must be thoroughly learnt. Otherwise it will come back to you. This is karma. In the Age of Aquarius all people are given an opportunity to learn their lessons fast and learn the secrets of the Akashic records.
  • This is a dangerous period as people must learn to separate right from wrong, false teachers from genuine masters, and people must use their powers for the good instead of the selfish and evil.
  • Human is the Son or Christ of Holy Trinity which consists of the Son or Daughter, the Divine Father and the Divine Mother or the Holy Spirit.
  • Fears and worries can create monsters and weird creatures. So don't be afraid, calm your mind, because you don't want to be in this company.
  • Everything you need for enlightenment is in yourself. You don't have to read books or join secret societies. Meditation is the peaceful, perhaps slow, but loving way to perfection. This is called the mystical way. The other route is the occult way which is faster but also more dangerous.
  • Alchemy, changing lead into gold, is easy for an enlightened Master, but he would never use his or her powers for such a meaningless thing. In reality gold symbolizes human soul which has turned into gold or become enlightened.
  • You cannot turn back once you've stepped into the spiritual path. But you can't run to the end either. There are lessons along the path which must be thouroughly learned.
  • Never become proud of your achievements or you will face the test of loyalty, humility and truthfulness. Don't ever think that you are better than someone else. Try not to criticize others, instead pay more attention to your own thoughts and actions.
  • The Second Coming of Christ is the awakening of Light in each human's soul.

   No comments: