Tuesday, October 9, 2012

Tarot ja rakkaus - Tarot and love

Minun oli pakko kysyä Taroteilta suhteeni tulevaisuutta. Olenko valinnut oikean tien?

I had to ask the Tarot about my relationship. Have I chosen the right path?

En ole koskaan nähnyt näin kauniita kortteja yhdessä pöydässä. - I've never seen such beautiful cards on one table.

1. Menneisyys tai se, mikä on päättymässä: Lanttien Ässä, 2. Nykyisyys: Maljojen Prinsessa. - 1. Past or what is ending: Ace of Discs, 2. Present: Princess of Cups.

3. Tulevaisuus tai se, mikä on alkamassa: Valtit, Narri, 4. Mitä tehdä? Valtit, Ylipapitar, 5. Ulkopuolelta tuleva auttava tai häiritsevä energia: Valtit, Aurinko. - 3. Future or what is beginning: Trumps, Fool, 4. What to do? Trumps, High Priestess, 5. Disturbing or helping energy: Trumps, Sun.

6. Suurimmat toiveet tai pelot: Sauvojen Prinssi, 7. Tulos tai seuraus: Maljat, Täyttymys. - 6. Greatest fears or hopes: Prince of Wands, 7. Result or effect: Cups, Satiety.

Tulkinta:

1. To Meta Ophion, vihkiytyminen, uuden tietoisuuden saavuttaminen on päättynyt. Koen, että tämä suhde on auttanut minua rikkomaan fyysiset ja henkiset rajani. Ei siihen mitään salaseuraa tarvittu. 2. Nykyisyys: Veden elementti, voitettu mustasukkaisuus, olen vapaa tunteiden vankilasta, rakkaus voi ilmetä kaikista puhtaimmassa muodossa.

3. Se, mikä on alkamassa: Narri symboloi uudestisyntymistä ja radikaaleja muutoksia kaikilla elämän alueilla. Pelolla ei ole valtaa, vyöryn kaltaista luovaa kehitysprosessia ei voi enää pidätellä. Alkemian symbolit kuvastavat kahta vastakkaista voimaa, jotka yhdessä luovat suureen hyppyyn vaadittavan energian. 4. Mitä tehdä? Ylipapitar seuraa intuitiotaan, hänellä on vahva itseluottamus, hän seisoo omilla jaloillaan. Minun on suojeltava itsenäisyyttäni ja hakeuduttava veden ääreen mietiskelemään mahdollisimman usein.

5. Auttava energia on Aurinko. Kaksi perhosen siivin tanssivaa lasta kuvastavat miehen ja naisen vapautunutta suhdetta. Energiaa ei käytetä mustasukkaisuuteen tai rajojen asettamiseen. Vapauden huipentuma on kuitenkin saavuttamatta ja molempien on itse löydettävä kapea tie huipulle. Minun on ajateltava auringon lämpöä monta kertaa päivässä ja kylvettävä siinä.

6. Suurin toiveeni, Sauvojen Prinssi. Kortti symboloi kiihkeyttä, kukoistavaa rakkautta ja valon voittoa pimeydestä. Prinssi on nuoruuden ja ylitsevuotavan energian ruumiillistuma, täynnä rohkeutta ja luovaa voimaa.

7. Tuloksena on täyttymys. Maljojen kympissä kymmenen maljaa ovat Elämän Puun muodossa, kaikki on täydellisessä tasapainossa. Latvassa oleva lootuksenkukka kuvastaa rakkauden runsautta. Rakkauden, joka on ylitsevuotavaa ja virtaa kaikkialle. Minun tulee antaa asioiden kehittyä itsestään, saan kaiken oikealla hetkellä.


Interpretation

1. To Meta Ophion, I have reached spiritual initiation with the help of this relationship. He has shown me the way. I didn't need any secret society. 2. Now: Water, freedom, no jealousy, our love is free and in its purest form.

3. What is beginning: Transformation, rebirth, quantum jump as our energies merge. No fear, just creative energy. 4. What to do? The high priestess follows her intuition, she knows who she is and what she wants. She stands on her own. I must protect my independence and meditate by the water as often as possible.
5. The sun is helping me, giving me energy. I have to bathe in it in my mind every day. The two dancing children in the card symbolize a liberated relationship of a man and woman. They live in the moment. Carpe Diem.

6. My greatest wish, the Prince of Wands. That almost makes me laugh.

7. The result is satiety, fulfillment. Love is overflowing and spreading all around. Everything is in perfect balance. I must be patient and let things take their own course.


3 comments:

isopeikko said...

Odottaminen voi olla väsyttävää. Mutta maailma muuttuu joka päivä, joskus paljon, joskus vähän.

Kati Nordman said...

Seisemän vuoden odotus. Seitsemän on täydellisen ihmisen luku, niin olen kuullut sanottavan.

Suuren elämänmuutoksen kokeneena toivotan sinulle kaikkea hyvää. Jaksa vielä hetki.

Helena said...

Kiitos. :-) Mutta voipi olla, että mulla on vielä elämänkoulua käytävänä. Että onni antaa vielä odotuttaa itseään.