Tuesday, October 9, 2012

Tarot ja salaseura

Olen pitkään miettinyt, liittyisinkö erääseen esoteeriseen seuraan, joten päätin kysyä asiaa Taroteilta. Hämmästykseni oli suuri, kun Tarotit tiesivät suurimmat pelkoni.

I've wondered for a while should I join a particular secret society so I consulted the Tarot. I was astonished when the cards knew my deepest fears.

 Seitsemän kortin pöytä. - Seven card table.

1. Menneisyys tai se, mikä on päättymässä: Miekkojen nelonen, Aselepo, 2. Nykyisyys: Miekkojen kymppi, Tuho. - 1. Past or what is ending: Swords' four, Truce, 2. Present: Swords' ten, Ruin.

3. Tulevaisuus tai se, mikä on alkamassa: Valtit, Tähti, 4. Mitä tehdä? Lanttien Ässä, 5. Ulkopuolelta tuleva auttava tai häiritsevä energia: Valtit, Hallitsijatar. - 3. Future or what is beginning: Trumps: Star, 4. What to do? Ace of Disks, 5. Disturbing or helping energy: Trumps, Empress.

6. Suurimmat toiveet tai pelot: Lanttien Kuningatar, 7. Tulos tai seuraus: Valtit, Kuolema. - 6. Greatest fears or hopes: Queen of Disks, 7. Result or effect: Trumps, Death.

Lyhyt tulkinta:

1. Henkinen puhdistautuminen on tullut päätökseen, on saavutettu tyyneys ja selkeys. 2. Mutta nykyisyyttä hallitsee negatiivinen, tuhoava energia (koin tuolloin, että elämäntilanteeni on huono ja minun on löydettävä jotain uutta). 3. Tulevaisuudessa odottaa suuri henkinen muutos ja voima, joka vetää muita ihmisiä puoleensa magneetin tavoin. Olen avoin kaikelle henkimaailman tiedolle ja välitän sitä eteenpäin palvellen korkeinta mahdollista päämäärää. 4. Sisäänpääsy tai vihkiytyminen, 1/666 (olen nähnyt lukua viime aikoina usein enkä täysin ymmärtänyt sen merkitystä). 5. Auttava energia on naisellinen kauneus ja voima. 6. Suurin pelkoni on ollut pahan palvelukseen astuminen ja kuvassa on sarvipäinen nainen ja pukki, mutta ne kuvastavat naiseuden fyysistä voimaa. 7. Tuloksena Kuolema. Olen pelännyt, että tuhoan itseni valitsemalla väärän tien, mutta Kuolema merkitsee uudestisyntymistä, rajua ja perinpohjaista muutosta.

Short interpretation:

1. Spiritual purification has come to its end, clarity prevails. 2. But present reality is controlled by negative energy and my life situation is such. 3. In future a great spiritual transformation awaits and I will serve the highest possible goal. 4. Initiation or entrance, To Meta Ophion, 1/666 (I've seen the number a lot lately). 5. Helping energy is feminine beauty and strength. 6. My greatest fear has been serving evil but the woman with horns and the goat symbolize feminine physical power. 7. The result is Death which means rebirth and radical transformation.

2 comments:

Steve Finnell said...

you are invited to follow my blog

Helena said...

Thank you but I'm not religious. :-) I'm spiritual. I'd never do anything that is connected with negative energies. I believe in God or Higher Power and I believe that by following my intuition I am following Him or whatever you call it.