Saturday, December 29, 2012

Gurdjieffin salaisuudet - The secrets of Gurdjieff

Gurdjieff oli kreikkalais-armenialainen esoteerikko, jonka perintö elää vieläkin vahvana. Itse hän oli ristiriitainen persoona, temperamenttinen, hedonistinen, mutta myös vaatimaton ja syvästi huolissaan ihmiskunnan tilasta ja pyrki löytämään keinoa, jolla vapauttaa ihmiskunta unesta ja maallisen vaelluksen kierteestä. Gurdjieffin teokset eivät kuitenkaan ole helposti tulkittavissa maallikolle, vaan viisaudet on kätketty salakielen taakse esim. teoksessa Meetings with Remarkable Men. Gurdjieff korosti myös Raamatun ja muiden pyhien kirjoitusten esoteerista viisautta, jota ymmärtääkseen Raamattua täytyy tulkita täysin uudella tavalla. Gurdjieff keräsi matkoillaan tietoa eri lähteistä, mm. persialaiselta lahkolta "Totuuden Ihmiset", Ahl-i-Haqq, ja Buharan kuulun dervissin Bahauddinin perustamalta Naqshbandi-järjestöltä sekä tietysti omista kokeiluistaan oppilaiden kanssa. Gurdjieff ei kuitenkaan halunnut oppilaiden nostavan häntä jalustalle, vaan vältti kaikkea kunniaa päästäkseen omaan henkiseen tavoitteeseensa.

Gurdjieffin mielestä ihmiskunnan huolestuttavin piirre on suggeroitavuus eli henkinen laiskuus ja alttius kaikenlaiselle manipulaatiolle. Mieti, missä mielessä itse olet ulkoisten vaikutteiden orja ja toimit, kuten sinun odotetaan toimivan? Ja kuka lopulta odottaa, kuka määrää, miten pitäisi elää ja toimia? Suggeroitavuus johtuu siitä, että ihmiset eivät tunne eivätkä kuuntele itseään. Tajunta on vain todellisen tajunnan heijastumaa. Pystyäkseen täyttämään kosmisen velvollisuutensa ihmisen on vapauduttava suggeroitavuudesta, ja velvollisuus liittyy erään substanssin tuottamiseen joko tahdonalaisesti tai kuoleman kautta. Gurdjieffin mukaan sotien lisääntyminen ja väestönkasvu johtuvat juuri siitä, etteivät ihmiset tuota substanssia riittävästi tietoisesti vaan sitä on tuotettava heidän kuolemansa kautta.

Kosmisen velvollisuuden täyttämistä voidaan kutsua myös Neljänneksi Tieksi, joka tarkoittaa henkisen elämän ja arkielämän yhdistämistä siten, että elämä on kuin jatkuvaa meditaatiota, kaikki teot ovat harkittuja ja myös perheellisestä, työssä käyvästä ihmisestä voi tulla yhtä valaistunut kuin munkista tai nunnasta. Gurdjieff itse oli naimisissa puolalaisen ylhäisönaisen kanssa. Gurdjieffin mukaan on olemassa kahdenlaista elämää: jokapäiväinen arkielämä ja uuden luominen. Jokainen luova teko on osallistumista luomiselämään. Toiset tuntevat suurempaa tarvetta, suoranaista pakkoa, sitä kohtaan, toiset unohtavat sen kokonaan, ja elävät kuin lampaat arjen ja johtajien talutusnuorassa. Gurdjieff toi yleiseen tietoisuuteen myös enneagrammin, joka kuvaa kaiken olevaisen luonnetta.

Suuri Työ, Magnum Opus, viittaa näkymättömään maailmaan, johon päästäkseen ihmisen on jatkuvasti luotava uutta, ansaittava pääsy toiseen maailmaan. Suuri Työ pyrkii myös yhdistämään ihmisiä, lisäämään suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä, ja siten kohottamaan ihmiskunnan tietoisuutta eripuran sijasta. Gurdjieff oli huolissaan siitä, että ihmisten kohtaamiset ovat pääosin ulkokohtaisia ja muodollisia, ja vain harvat uskaltavat keskustella asioista avoimesti ja syvällisesti, pelkäämättä torjutuksi tulemista. Nykyään tämä muuri on murtumassa ja ihmiset ovat yhä avoimempia, mutta toisaalta edelleen helposti suggeroitavissa. Henkisesti vahvempien on annettava henkisesti "aremmille" omaa substanssiaan eli johdatettava tai sysättävä eteenpäin henkisyyden tiellä. Gurdjieffin tavoitteena oli saada ihmiset vapautumaan - "orjuudesta", kaavamaisista ajattelutavoista ja peloista.

Suomessa toimii Gurdjieff-seura ja muissakin seuroissa on mahdollista keskustella Gurdjieffin opetuksesta. Tosin Gurdjieffin tavoitteena varmasti oli, että hänen ideoistaan voisi keskustella täysin vapaasti kahvipöydässä.

Tietoja poimittu J.G. Bennettin kirjasta Gurdjieff - hyvin suuri arvoitus.


Gurdjieff was a famous esotericist who desired to wake up humankind from its dream. We are spiritually weak and prone to suggestion, thus easily manipulated. On his travels he gathered esoteric knowledge and experimented with his students and brought us also the enneagram. He taught that we all have to live consciously all the time, in other words meditate through our everyday life, and share our spiritual wisdom, help those who are weaker, and get involved in creation, whether its art or something else, in order to develop. Being creative means that you are free, responsible for yourself and awake. You don't just follow orders and suggestions like a lamb. And when you start waking up from the dream, you may be able to rise to the next level. This "Fourth Way" is connected with producing a certain cosmic substance that is necessary for the cosmic balance. If we can't produce it by spiritual work, Magnum Opus, we must die in order to release it.

We must help people to wake up, to confront each other openly, lovingly and tolerantly, in order to raise the understanding and collective awareness of people.

Facts taken from J.G. Bennett's book "Gurdjieff - a very great enigma".

2 comments:

kirafashion said...

Happy New Year my dear Helena!
Thank you for your love and care, I wish all your dreams come true in 2013! How is your family going? I bet the winter must be cold... I'm travelling in a week to Italy. I'm very excited!

all my love for you,
from Brazil,

Kira

Helena said...

Have a nice trip, Italy is such a wonderful place! We're all doing fine, thank you! Yeah, the winter is pretty cold here so I'd love to be somewhere warm now. Maybe on winter holiday... :-)