Tuesday, February 12, 2013

Seksuaalisuus ja symbolit - Sexuality and symbols

Poimintoja Ouspenskyn kirjasta Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta:

- Sukupuolisuus on sekä orjuuttamisen että vapautumisen päämuoto.
- Maskuliinisen ja feminiinisen vedyn ti 12 (ti=värähtelytiheys, 12=aineen tiheys) yhdistyminen luo uutta elämää. Samasta vedystä luodaan myös astraaliruumis.
- Aineen ti 12 muuttumista säteilyksi eli astraaliruumiiksi kutsutaankin alkemiassa metallin muuttumiseksi kullaksi tai muodonmuutokseksi.
- Tämä on mahdollista vain terveessä ruumissa. Henkisesti tai fyysisesti sairaassa ruumiissa ei tapahdu muodonmuutosta.
- Toisille ihmisille seksuaalinen pidättyvyys on välttämätöntä muodonmuutoksen alkamiseksi, toiset taas aloittavat muodonmuutoksen ylenpalttisen seksuaalienergian avulla, mutta muutoksen alettua seksuaalienergia kuluu itse prosessiin ja seksuaalinen pidättyvyys seuraa luonnostaan.
- Kaikenlainen kieroutunut tai estynyt seksuaalisuus estää myös muodonmuutoksen (Gurdjieff ei tarkenna, mitä on poikkeava seksuaalisuus). Kasvatuksella luodaan valtava määrä seksuaalisesti häiriintyneitä psykopaatteja (Gurdjieffin sanoin).
- Sukupuolienergiaa tulee käyttää vain normaaliin seksuaalielämään tai muodonmuutokseen. Väärinkäyttö on vaarallista (ilmeisesti tähän liittyy myös Vapaamuurareiden väitetty "Raising ceremony", jossa seksuaalienergian avulla herätetään Osiriksen henki eloon).
- Sukupuolikeskuksen tulisi työskennellä puhtaasti omalla energiallaan, mutta jos patoutunut energia purkautuu muiden keskusten kautta, tämä näkyy tarpeettomana kiihkeytenä ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa. Keskusten tulisi toimia erillään toisista.


- Suomessa ollessaan Ouspensky pystyi keskustelemaan Gurdjieffin kanssa telepaattisesti ilmeisesti ankaran paaston, hengitys- ja keskittymisharjoitusten avulla. Samalla hänellä oli vahvoja ykseyden kokemuksia.
- Korkeamman tietoisuuden keskeisin idea on ykseys.
- Symboleja käytetään, koska korkeamman tietoisuuden käsitteitä ei voi selittää sanallisesti - ne täytyy kokea. Mitä kehittyneempi ihminen on, sitä enemmän hän saa tietoa symboleista.
- Jos ihminen tasapainottaa kaikki viisi keskustaan siten, että ne toimivat harmoniassa, hän sulkee itsessään pentagrammin, ja tulee täydelliseksi fyysiseksi ihmiseksi.
- Keskusten harmonian avulla ihminen saa pysyvän yhteyden korkeampaan, objektiiviseen tietoon ja ruumiillistaa itsessään kuusisakaraisen tähden, Salomon sinetin.
- Numerologia eli numeroiden symboliikka tulee oktaaveista ja numerot liittyvät symboleihin eli geometrisiin kuvioihin täydentäen niitä. Lisäksi Kabbala tuntee kirjainten ja sanojen symboliikan. Kaikista näistä muodostuu täydellinen metodi.
- Gurdjieff toi länsimaiseen tietoisuuteen myös enneagrammi-symbolin, tarkoin varjellun salaisuuden, joka sisältää totuuden kaiken olevaisuuden luonteesta.
- Enneagrammi on ikiliikkuja, joka ei ole mikään kone, vaan ikuisen liikkeen symboli, jonka ymmärtäminen antaa ihmiselle suunnattomasti valtaa. Enneagrammi on samalla alkemistien viisasten kivi.
- Myös musiikki on oikein ymmärrettynä magiaa. Musiikki voi jäädyttää veden tai tappaa ihmisen silmänräpäyksessä, Jerikon muurit hävitettiin musiikilla, pyramidien valtaisat kivet on todennäköisesti nostettu musiikin avulla.

Enneagram

- Kristinuskon symbolit, rukoukset ja harjoitukset on otettu suoraan muinaisen Egyptin mysteerikouluista, mutta ymmärrys on aikojen saatossa hävinnyt.
- Myös Maa-planeetta on kehittymässä korkeammalle tasolle ja ihmisen pitää kehittyä samassa tahdissa tai muuten koko luomisen haara kuolee (ajanjakson vaihtumista 21.12.2012 pidettiin kriittisenä pisteenä, johon mennessä ihmisen on kehityttävä tietylle tasolle, jotta planeetta voi jatkaa kehitystään).
- Ihmiskunta kiertää kehää, korkeakulttuurit tuhoutuvat ja kaikki on aloitettava jälleen alusta. Mutta ihmiskunnalla on aina esoteerinen ydin, joka on saavuttanut korkeimman kehitysasteen. Sen ulkopuolella on mesoteerinen kehä, jolla on älyllistä tietoa totuudesta ja sen ulkopuolella eksoteerinen kehä, jolla on filosofista tietoa totuudesta. Uloin kehä on mekaaninen ihmiskunta, jossa ei vallitse yhteisymmärrystä vaan hajaannus ja tätä kutsutaan myös kielten sekoittumiseksi, koska ihmiset eivät ymmärrä toisiaan.
- Pseudoesoteeristen koulujen kautta (vapaamuurarit, teosofit, okkultistit) ihmiset valikoituvat oikeisiin esoteerisiin kouluihin.
- Pseudoesoteeristen koulujen vihkimykset ovat vain symbolisia rituaaleja eikä niillä ole maagista voimaa. Ainoastaan ihminen itse pystyy siirtämään itsensä korkeammalle tasolle.
- Synti on kohtuuttomuutta. Kaikki, mikä ei ole kehityksen kannalta tarpeellista, on syntiä. Liika syöminen, puhuminen, nukkuminen tai seksi ovat syntiä, koska ne hidastavat kehitystä.

Lopulta Gurdjieff myönsi Ouspenskylle, että Neljännen Tien seuraaminen opettajan tai ryhmän avulla ei ole välttämätöntä, vaan ihminen voi kehittyä myös omalla, määrätietoisella työskentelyllä, joka johtaa aina korkeampiin oivalluksiin ja värähtelyihin. Tämä tie on luonnollisesti pidempi, mutta sekin voi lopulta johtaa perille.

Ja niin Ouspensky luopui opettajastaan, koska näki tämän inhimilliset heikkoudet eikä voinut enää seurata tätä. Mutta ideat ja työ jäivät elämään, ja ne elävät vielä tänäkin päivänä.


From Ouspensky's book In Search of the Miraculous:

- Sexuality is the strongest form of both slavery and freedom.
- The merging of feminine and masculine Hydrogen ti 12 (ti=frequency, 12=density) creates new life, but it can also create an astral body - this is what alchemists call the transformation of metal into gold.
- Sometimes selibacy is required, sometimes eccessive sexuality, but when the change has begun selibacy is usually natural for a while.
- All kind of perversions or inhibitions disturb development (Gurdjieff doesn't explain in detail). Sexual energy should only be used for "normal" sex or transformation.
- Sexual center should work on its own but if it's mixed with other centers (intellect, emotions, movement, instincts) it causes confusion, vehemence and fanaticism. Centers should work separately but in harmony.

- Symbols are used because ideas from higher frequency are impossible to explain in words. The more you evolve, the better you understand symbols.
- If you balance all five centers you will become a perfect physical being and express the pentagram.
- If you form a connection with higher consciousness you will express the hexagram or the Seal of Solomon.
- Numerology originates from octaves and numbers combined with geometric symbols offer a more perfect system.
- Kabbala uses letters and words as symbols and all four of these combined form a complete system.
- Gurdjieff also brought us the enneagram, a symbol that was kept hidden for a long time as it is the symbol of everything and gives enormous power to the one who knows how to use it.
- Enneagram is the perpetual motion machine which humans have tried to build for ages, it is also the philosopher's stone in alchemy.
- Also music is magic if understood and used correctly. It can freeze water and kill a human, it broke down the walls of Jericho and it probably also lifted the huge stones of the pyramids.
- Christian symbols, prayers and practices were adopted from the mystery schools of ancient Egypt, but the knowledge is long forgotten.
- Humankind is running in circles, advanced civilizations are ruined one after another in wars and chaos, but an esoteric core remains and people are selected through pseudo-esoteric groups (freemasons, theosophy) to original esoteric groups.

In the end Gurdjieff admitted to Ouspensky that teachers and groups are not necessary. One can also develop on their own. But it's a long road. And so Ouspensky left his teacher behind because he could no longer follow him. Gurdjieff was just a man but he gave us an enormous amount of knowledge, a synthesis of everything.

Seal of Solomon


No comments: