Tuesday, February 12, 2013

Alkemia ja ihmisen kehitys - Alchemy and human development


Gurdjieffin opetuksia:

- Ihmisen on jatkuvasti tarkkailtava itseään, jotta hän "muistaisi" itsensä. Keskeisenä pyrkimyksenä on tunteiden, ajatusten ja toimintojen täydellinen hallinta, itsensä ohjaaminen korkeammasta tietoisuudesta käsin. Kaikkia automaattisia toimintoja, totuttuja tapoja ja mielihaluja tulee välttää. Tällainen ihminen on täysin tyyni, vaikka ympärillä riehuisi maailmansota, koska hän on maallisten asioiden yläpuolella. Tämä ei tarkoita piittaamattomuutta tai tunteettomuutta, vaan laajempaa näkökulmaa ja objektiivista suhtautumista asioihin.
- Sisäinen huomioon ottaminen: Ihmisen ei pidä samaistua itseensä vaan hänen täytyy tarkastella itseään ulkopuolisena, hänen ei pidä liiaksi ottaa huomioon pikkuasioita (toiset ärsyyntyvät jopa säästä, toiset pohtivat koko ajan, mitä muut mahtavat ajatella hänestä) eikä negatiivisista tunteista ole mitään hyötyä. Sisäinen huomioon ottaminen tarkoittaa siis "egon" reagointia asioihin, vaikka Gurdjieff ei käytäkään ego-sanaa (onneksi!).
- Ulkoinen huomioon ottaminen: Samaistumisen sijasta ihmisen tulee asettua toisen ihmisen asemaan ja näin ymmärtää hänen motiivejaan ja käytöstään ja pyrkiä tekemään elämä helpommaksi sekä itselleen että muille.
- Taivaankappaleet vaikuttavat värähtelyjensä kautta ihmisiin ja näin ihminen on hyvin vahvojen vaikutusten otteessa. Gurdjieffin teoria antaa siis selityksen myös astrologialle.
- Puskurit eli luontaiset mekanismit pitävät meidät unessa, estävät meitä näkemästä omien ajatustemme ja tunteidemme järjettömyyttä ja sekavuutta. Herääminen eli kaikkien ristiriitaisuuksien havaitseminen itsessään on tuskallista, mutta kärsimys on välttämätöntä.
- Gurdjieff puhuu naamioiden poistamisesta ja siitä, että hänen vaativaa menetelmäänsä ei voi kutsua rakkaudettomaksi, koska näin sanovat eivät edes tiedä, mitä todellinen rakkaus on.
- Perusolemus on ihmisen todellinen olemus, persoonallisuus sen sijaan muovautuu kasvatuksen myötä.

Gold or Sun

- Gurdjieff selostaa yksityiskohtaisesti alkemian perusteita. Alkemia on eräänlaista kosmista kemiaa, joka ottaa huomioon aineen fysikaaliset, kemialliset, kosmiset ja psyykkiset ominaisuudet (esim. älyn). Ainetta tarkastellaan sen tehtävän kautta, joka sillä on universumissa ja suhteessa toisiin aineisiin.
- Veden atomi alkemiassa on pienin määrä vettä, jolla on kaikki veden fysikaaliset, kemialliset, kosmiset ja psyykkiset ominaisuudet. Tämä tukee Masaru Emoton ajatuksia veden luonteesta, mutta mitään tästä ei voi tieteellisesti tutkia ennen kuin tiede pystyy havaitsemaan ja mittaamaan korkeamman värähtelytason ilmiöitä.
- Ihmiset tuhlaavat energiaansa turhuuteen tietoisen kehityksen sijasta: ailahteleviin tunteisiin, turhanpäiväiseen puhumiseen, kiireeseen, hermostuneisuuteen, unelmointiin, tarpeettomaan lihasjännitykseen ja kaikkiin ympäristössä oleviin ärsykkeisiin.
- Kaikki, mitä vastaanotamme - ravinto, ilma ja vaikutelmat - muuttavat värähtelyämme. Kaikki aineet sisältävät kaikkia värähtelyjä, mutta vastaanottajan tasosta riippuu, mitä värähtelyjä hän ottaa vastaan. Korkeammalla tasolla värähtelevä ihminen pystyy ottamaan hengittämästään ilmasta hienompia aineita.
- Tätä tarkoittaa vanha alkemian laki: "Voidakseen tehdä kultaa, on välttämätöntä ennen kaikkea omistaa tietty määrä oikeaa kultaa. Jos ei omista lainkaan kultaa, ei ole mitään keinoja tehdä sitä." Koko alkemia ei ole mitään muuta kuin allegoria ihmistehtaasta ja sen kyvystä muuttaa epäjaloja eli karkeita aineita jaloiksi.


- Alempien keskusten (liike-, tunne-, ajattelu-, vaisto- ja seksuaalikeskus) alikehittyneisyys estävät yhteyden saamisen korkeampiin ajattelu- ja tunnekeskuksiin. Esim. aivojen toiminnan häiriöissä tällainen yhteys saattaa satunnaisesti syntyä (olen itse kokenut tämän aivokasvaimen ja epilepsian aikana, kun olen nähnyt ennalta tulevia tapahtumia ja tuntenut olevani konkreettisesti yhtä luonnon kanssa).
- Alemmat keskukset on vapautettava energian tuhlauksesta ja tunteet, ajatukset ja teot on otettava täydelliseen hallintaan päämäärän saavuttamiseksi. Negatiivinen tunne voi hetkessä kuluttaa kaiken seuraavaksi päiväksi valmistetun energian.
- Korkeammin värähtelevät vaikutteet vahvistavat ihmisen magneettista keskusta ja ennen pitkää ihminen alkaa vetää puoleensa enemmän korkeampia värähtelyjä. (Tämä vetovoiman laki on nykyään tunnettu käsite henkisissä piireissä. Mielenkiintoista, että melkein kaikki henkiset käsitteet tuntuvat olevan lähtöisin Gurdjieffilta. Ehkäpä Gurdjieffin synteesi on lähinnä olemassaolon luonnetta.)
- Edellytys kehitykselle on, että ihminen auttaa toisiakin nousemaan korkeammalle tasolle. Jos hän ei tätä tee, hän voi ylimmällä askelmalla menettää kaiken. Neljäs Tie alkaa vasta portaiden yläpäässä. (Tässä kohtaa  tulee mieleen pyramidihuijaus, koska toisaalla Gurdjieff painottaa, että vain pieni osa ihmisistä pystyy saavuttamaan korkeamman tason. ;-)) Mutta ilmeisesti yksikin ihminen riittää, sillä ylemmälle askelmalle on mahdollista nousta, jos nostaa toisen ihmisen omalle askelmalleen.
- Kabbala puhuu kahdesta kosmoksesta, mutta todellisuudessa kosmoksia on seitsemän. Luomisen Säteessä ensimmäinen kosmos on Absoluutti ja kuudes Ihminen. Jokainen kosmos on elävä olento, joka ajattelee, elää, tuntee ja kuolee. "As above, so below" viittaa kosmoksiin.
-Yhden kosmoksen lakien ilmeneminen toisessa kosmoksessa on se, mitä me kutsumme ihmeeksi, koska emme voi ymmärtää toisten kosmosten lainalaisuuksia.
- Tässä järjestelmässä kaikki on suhteellista: Suhteessa alempaan kosmokseen kukin kosmos on neliulotteinen ja suhteessa ylempään piste. Jokainen kosmos on kolmiulotteinen vain itselleen. Maa ei ole pallo vaan spiraali Auringon ympärillä. Aika on hengitystä. (Hindujen mukaan Luojajumala Brahmanin hengitys pysähtyi uuden ajanjakson alussa 21.12.2012).

Mercury or Snake

- Voidakseen syntyä ihmisen täytyy ensin kuolla ja voidakseen kuolla, hänen täytyy ensin herätä. Myös Raamatussa on useita viittauksia heräämiseen, valveilla oloon, kuolemiseen ja syntymiseen - ylösnousemukseen.
- Kundaliini on negatiivinen voima, jonka on tarkoitus pitää ihminen hypnoottisessa tilassa. Kundaliinienergian  voimistamisesta on siis vain haittaa. Sillä hetkellä, kun ihminen hetkeksi herää unestaan, heräämistä vastustavat voimat alkavat toimia kymmenkertaisella energialla.
- Ihminen tarvitsee toisten ihmisten tukea pysyäkseen hereillä ja sen vuoksi on tärkeää kuulua ryhmään, jonka jäsenet auttavat toisiaan kehittymään. Jos oppilas nousee korkeammalle tasolle kuin ryhmä, hänen on siirryttävä uuden ryhmän tai Mestarin oppiin. Esoteerisen ryhmän jäsenillä on ehdoton ja ikuinen salassapitovelvollisuus, koska ihmiset eivät kykene välittämään täydellisesti sitä, mitä ryhmässä on opetettu. Tämän vuoksi esoteeriset seurat ovat "salaseuroja" - jotta ikiaikainen tieto siirtyisi muuttumattomana seuraaville sukupolville. Ouspensky sai luvan kirjansa julkaisuun, koska Gurdjieffin mukaan nämä tiedot ovat vain sirpaleita alkuperäisestä opetuksesta. Jokainen referoija (kuten minä) muuttaa alkuperäistä opetusta omien käsitystensä kaltaiseksi.
- Gurdjieff piti okkulttisia ja teosofisia seuroja vielä vaarallisempina kuin mustaa magiaa (joka tarkoittaa ihmisten hyväksikäyttöä heidän tietämättään), koska näiden seurojen opettajat eivät välttämättä ole saaneet opetusta oikeassa esoteerisessa koulussa.
- Oppilaan on oltava ehdottoman rehellinen itselleen ja opettajalle, mutta ulkopuolisille hänen on oltava viisaasti epärehellinen, koska hän ei voi paljastaa totuuksia ymmärtämättömille. Hänen on myös voitettava pahimmat pelkonsa. Nämä pelot liittyvät valheisiin, joiden keskellä ihminen elää. (Hitler yritti kohdata pahimmat pelkonsa Kheopsin pyramidin kuninkaan kammiossa, mutta juoksi huutaen ulos.)
- Oppilaan on myös ponnisteltava tosissaan, tehtävä jatkuvasti työtä itsensä kanssa. Ainoastaan superponnistuksilla on merkitystä eli ihmisen pitää pyrkiä ylittämään itsensä ja olla antautumatta mukavuudenhalulleen.
- Nauraminen on vapautumista turhasta energiasta, joka voi patoutuessaan muuttua negatiiviseksi. Jos ihminen kykenee ohjaamaan kaiken energian henkiseen kasvuun, nauraminen on hyödytöntä. Raamatusta on turha etsiä kohtaa, jossa Jeesus olisi nauranut. (Nauran hyvin harvoin, mutta se tuskin tarkoittaa sitä, että olisin pyhimys. Ehkä minun pitäisi nauraa enemmän. Ja kello onkin 22:22. Henkimaailma aina kehottaa nauramaan synkistelyn sijasta.)
- Ihmisille ei paljasteta jälleensyntymistä, koska silloin he eivät vaivautuisi ponnistelemaan tässä elämässä. Jokainen uusi elämä on kuitenkin vanhan toistoa, jos ihminen ei kehity. Toisaalta jokainen pysyvä muutos ihmisessä säilyy myös seuraavassa elämässä eli kehitys jatkuu korkeammalta tasolta. Gurdjieffin mukaan osa ihmisistä on niin alhaisella tasolla, että heidän elämänsä ei jatku kuoleman jälkeen.
- Kaikelle on olemassa määrätty aika. Mahdollisuudet kaikkeen ovat olemassa vain määrätyn ajan. Ehkäpä ajanjakson vaihteessa vuoden 2012 lopussa oli mahdollisuus nousta korkeammalle tasolle. Väitetään, että esoteerinen tieto olisi tällä hetkellä kaikkien ulottuvilla, mutta vain riittävän värähtelytason omaavat ihmiset pystyvät käyttämään Akaasista kirjastoa.


Gurdjieff painottaa koko ajan sitä, että ihminen ei voi herätä eli valaistua omin voimin, vaan hän tarvitsee opastajaa, Mestaria, jonka päätöksiä ei saa kyseenalaistaa, ja tämä saa Gurdjieffin kuulostamaan juonikkaalta gurulta. Miten vajavainen ihminen voi päättää, kuka on kelvollinen Mestariksi? Ei mitenkään. Siksi on parasta luottaa vain itseensä. Minän kuolema ja antautuminen korkeamman tahdon palvelukseen toistuu useissa esoteerisissa seuroissa, kuten Vapaamuurareissa, mutta kuitenkin nämä seurat kannustavat vapaaseen ajatteluun.

Gurdjieffin oppilaiden ystävät valittelivat, että oppilaat olivat muuttumassa koneiksi, koska he hallitsivat itsensä niin täydellisesti. Olen itse huomannut itsessäni saman, kun olen pyrkinyt pysymään tyynenä ja tarkastelemaan kaikkea korkeammasta näkökulmasta. Vanhat ystävät jäävät taakse, kun he eivät ymmärrä, miksi et innostu tai valita enää samoista asioista. On elettävä tavallaan kaksoiselämää, jos haluaa vaikuttaa muiden ihmisten silmissä "normaalilta" ja samalla pysytellä korkeammalla tasolla. Hyvin nopeasti saa otsaansa pyhimyksen/uskovaisen leiman ja pienikin erehdys tulkitaan täydelliseksi epäonnistumiseksi ja saat osaksesi pilkkaa ja halveksuntaa, kun kuvittelit olevasi muita parempi. Gurdjieff totesi tähän, että hänen oppilaansa olivat alkaneet kuolla, jotta voisivat syntyä uudestaan.

Phosphorus or Spirit

More Gurdjieff:

- You must constantly observe and control your emotions, actions and thoughts, to rise above yourself.
- True self is different from your personality. True self is something you find through hard work and enlightenment, personality is something molded by upbringing and environment.
- Don't waste energy on pointless things like other people's opinions of you, chattering, worrying and bad weather. Try to get rid of old habits and instant gratification.
- Alchemy is an allegory of human development: how to transform raw matter into higher matter. The more you evolve, the more you start to pull higher energies towards you.
- Everything we consume - food, water, air, influences - affects our vibration.
- One must teach others in order to rise to a higher level. But one must choose their Masters and followers carefully because there are many false esoteric groups who don't possess genuine knowledge, just fragments and interpretations.
- As above, so below describes the seven cosmoses (not two as in Kabbala), the Tree of Life or the Ray of Creation.
- To be born one must first die, and to die one must wake up.
- There's a time for everything. The possibilities are only available for a definite time.

Read the book. ;-)

Ouspensky: In Search of the Miraculous.

No comments: