Tuesday, January 2, 2018

Hyvää heräämistä 2018! - Happy Awakening 2018!

Olen aina pyrkinyt elämään unelmaelämääni, miettimään mikä se unelma todellisuudessa on. Se ei ollut ainakaan talo, piha ja ulkoisesti täydelliset puitteet. Se on onnellisuus, sisäisen merkityksen löytäminen,, ykseyden ja yhteisöllisyyden kokeminen, muiden auttaminen ja totuuden etsintä.

Mielestäni kaikki tämä ulkoinen, materialistinen todellisuus on harhaa. Me elämme unessa. Olemme tomua, joka hajoaa olemattomiin, kun elämä joskus päättyy. Olemme kaikki jollain tapaa aivopestyjä, vaikka kuvittelemme olevamme vapaita. Meidän oma mielemme hallitsee meitä, ajatukset kiertävät kehää, antavat merkityksiä asioille, joilla ei välttämättä ole merkitystä. Elämänmuutosten jälkeen minulle on tullut uudestaan tarve pysähtyä ja hiljentyä, yrittää nähdä verhon taakse, yrittää nähdä universaali todellisuus, jonka osasia, pieniä hiukkasia me ihmiset olemme.

Tässä on Deepak Chopran oivallinen selitys asiasta:

Deepak Chopra: Are we living in a dream?I've always tried to live my dream, celebrate every moment if possible, live life to the full. But what is the dream? Is it a nice house and garden and a holiday in the sun every now and then? No - for me it is inner peace and happiness, finding the true meaning of life, finding the connection to other people and the whole planet, being One with everything.

I believe we are all in a collective dream. This materialistic facade and all the things that are meaningful to us, all our achievements - are they really meaningful? I almost woke up a few years ago but then my life became a mess, and I honestly felt like something violently pulled me back to the ground, didn't want me to wake up and see. But the truth is still there - and I hear it calling me...

Above is Deepak Chopra's explanation of the dream.

No comments: