Tuesday, January 2, 2018

Meditaatio - Meditation

Kävin muutama vuosi sitten kerran kuussa meditaatiopiirissä, jossa harjoiteltiin myös henkisiä taitoja eli energiahoitoa, selvänäköä ja viestien välitystä. Meditaatiolla ja harjoituksilla on rauhoittava ja inspiroiva vaikutus ja elämä saa niiden kautta aivan uudenlaisen merkityksen. Olen ollut kiinnostunut henkisyydestä lapsesta asti, mutta kiinnostukseni on enemmänkin tutkijan uteliaisuutta kuin uskoa.

Meditaatiota tulisi harjoittaa joka päivä, koska sen avulla pystyy paremmin hallitsemaan tunteitaan, ajatuksiaan ja tekojaan, keskittymään olennaiseen ja löytämään elämälleen oikean suunnan kaiken kiireen ja mielettömyyden keskellä. Itse asiassa ihmisen tulisi olla meditatiivisessa tilassa koko ajan, pysyä tyynenä myrskyn keskellä, ja tarkastella kaikkea ulkopuolelta.

Yksin on helppo olla rauhallinen, mutta ihmisten ja vastoinkäymisten keskellä kaikki vaikeutuu. Yritän viettää mahdollisimman paljon aikaa yksin hiljaisuudessa tai musiikin, taiteen ja kirjallisuuden äärellä. Silloin on helpompi kohdata myös muut ihmiset ja löytää oikea suunta.


A few years ago I went to a meditation circle or spiritual development circle once a month. There we practiced both meditation, healing, clairvoyance and psychic reading. I found it calming and inspiring and it gave my life a whole new meaning. I've been interested in spirituality since childhood but for me it is scientific curiosity rather than belief.

One should practice meditation every day and preferably be in a meditative state all the time in order to control one's emotions, thoughts and actions and find the purpose of life. It is difficult among other people's expectations and that is why I try to spend a lot of time alone and escape to music, art or literature. It becomes easier to confront obstacles and other people once you have found your core being.

No comments: