Thursday, October 7, 2010

Holografinen universumi - Holographic universe

Teoria sai alkunsa fyysikko David Bohmin ja neurofysiologi Karl Pribramin tutkimuksista, joiden perusteella aivot toimivat kuin hologrammi eli muisti (kuva) sijaitsee kokonaisuudessaan jokaisessa aivojen osassa ja voidaan sieltä heijastaa eteenpäin. Michael Talbot taas ehdottaa kirjassaan "The holographic universe", että koko maailmankaikkeus olisi hologrammi. Maailmamme olisi siis heijastettu toisesta ulottuvuudesta, valkoisen valon taajuudesta. Kosmologi Craig Hogan taas on löytänyt todisteita tällaisen holografisen maailman olemassaolosta:

Hogan's noise
Summary


Michael Hayes puhuu kirjassaan sekä holografisesta universumista että DNA:n moniulotteisesta luonteesta. Kanavointien mukaan DNA:ssamme on todellisuudessa 12 kierrettä, joista 10 ovat toisissa ulottuvuuksissa ja siten meille näkymättömiä, mutta aktivoituvat ihmisen värähtelytason noustessa. Kanavoinnit voivat toki olla pelkkää fantasiaa, mutta ajatus on silti mielenkiintoinen. Lisäksi jopa eräät tutkijat väittävät "roska-DNA:n" olevan extraterrestriaalista alkuperää. Roska-DNA:han muodostaa 97% ihmisen perimästä - melkoinen määrä roskaa...

Extraterrestrial DNA

Jopa Francis Crick, DNA:n kaksoiskierteen löytäjä, oli sitä mieltä, että DNA:n on täytynyt saapua maapallolle ulkoavaruudesta (panspermia), koska se ei mitenkään ole voinut sattumalta syntyä maapallon liemissä:

Graham Hancock: Francis Crick's view on panspermia


Michael Hayes ehdottaa kirjassaan, että koko universumi on elävä organismi ja galaksit ym. tihentymät ovat ikäänkuin elimiä sen ruumiissa. Siten ihmiset olisivat kuin soluja, joiden teoilla luonnollisesti olisi suuri vaikutus koko universumin "terveyteen". Ja mikäli universumi pystyy vastaanottamaan myös ajatuksemme, silloin myös positiivinen ajattelu vaikuttaisi todellisuuteen myönteisesti. Loppujen lopuksi ajatusten täytyy olla jonkinlaista energiaa tai aaltoliikettä, koska eivät ne tyhjästäkään synny, ja monilla on kokemuksia telepatiasta eli ajatusten lukemisesta. Meidän omat solumme taas pitävät luultavasti ihmistä eli omaa universumiaan jonkinlaisena jumalana. Suuri ja viisas ihminen on todella pieni hiukkanen koko maailmankaikkeuden mittakaavassa.


The theory started from David Bohm´s and Karl Pribram's brain research which led to the conclusion that our brain might work as a hologram - each part containing all the information. Michael Talbot suggests in his book that the whole universe might be a holographic image projected from a higher dimension of pure light, and now cosmologist Craig Hogan has found possible proof of this hologram:

Hogan's noise
Summary

Michael Hayes also talks about the multidimensional nature of DNA in his book, and according to channelings (which might be fiction, of course) our DNA has actually 12 strands of which 10 are in other dimensions - activating as we raise our vibration. And then there's "junk-DNA" which comprises 97% of the human genome. Quite a pile of junk... Some scientist's even suggest that DNA might be of extraterrestrial origin:

Extraterrestrial DNA

Even Francis Crick, who discovered the double helix, suggested that DNA must have arrived from outer space as it couldn't possibly evolve by chance:

See video above

Michael Hayes also suggests that our universe might be a living organism. The galaxies would be its organs and humans its cells affecting the health of the whole universe. And we ourselves would be godlike to our own cells living in their universe, the human body. And if the universe can somehow sense our thoughts, positive and negative thinking would have a great impact on reality. After all, thoughts must be some kind of energy or vibration as they are real, and many of us have had telepathic experiences. We are tiny in the scale of the universe and it would be ridiculous to think that there's nothing greater beyond us.

6 comments:

Lore said...

Kiehtovaa.

Helena said...

Mutta aika sekavaa. Eri ihmisten näkemykset menevät niin pahasti ristiin, että lopulta siitä vyyhdestä on aika vaikea löytää punaista lankaa. Mutta ehkä oma intuitio lopulta johtaa oikeille jäljille. :-)

isopeikko said...

Itse se on totuutensa valittava. Vaihtoehtoja ainakin piisaa.

Peikko luulee että vaikka mikä kokemus osoittaisi mitä, niin silti on ihmisiä, jotka kieltäisivät tuon kokemuksen.

Helena said...

Totta. Kaikki kokemukset voi aina selittää pois. Mutta ehkäpä vielä näemme tai koemme jotain sellaista, joka oikeasti muuttaa maailmankuvaa.

Johanna said...

Jos koko maailmankaikkeuden yrittäisi ymmärtää ja kaiken siinä olevan ja piilevän, niin ainakin minun pienet aivoni putoavat kärryiltä aika pian. Siispä luotankin enemmän siihen sisäiseen tietoon, jolle en osaa antaa edes nimeä. En edes kaipaa analyyttistä selostusta, koska en osaisi kuitenkaan edes termejä.

Tiedän vain, että paljon meitä suurempaa on ja jos voin niin kannatan aina sitä hyvää puolta, pientä elämää, rohkeutta elää sitä pientäkin elämäänsä ja luottamusta siihen, että kaikki on jonakin päivänä selvää. Sitten kun kunnolla verhon taakse näkee. Tai vasta sitten kun itse menee täältä taas verhon taakse.
Isoa odotan vaikka pieni olen. Valtava on myös tiedonmäärä nykyään saatavilla. Kaikkea ei kerkiä eikä, niinkuin sanoin, edes ymmärrä.
Unissa näkee kyllä paljon selvemmin ja jopa ymmärrettävästi.
Silti sitä kaikkea tietoa välillä oikein janoaa!

Helena said...

Kaikki tieto on jo sisällämme. Viisainta siis "kääntyä sisäänpäin". Itse olen kuitenkin kiinnostunut myös tieteellisestä selityksestä.