Saturday, January 5, 2013

Olemassaolon sietämätön totuus - The unbearable truth of being

Kun lukee Gurdjieffia, tekee ensimmäisenä mieli ampua itsensä - niin lohduttomalta kaikki vaikuttaa. Ihmiset ovat pelkkiä tahdottomia koneita, orjia, joista vain harva jatkaa elämäänsä kuoleman jälkeen ja heistäkin suurin osa vain päätyäkseen takaisin Maa-planeetan kurimukseen. Nyt tiedän, mitä käsite "Minä Olen" tarkoittaa ja mistä on lähtöisin egon orjuudesta vapautuminen. Mutta valitettavasti suurin osa ihmisistä, jotka toistavat näitä käsitteitä, tuskin edes tietävät, mistä puhuvat, eivätkä taatusti elä niin kuin opettavat. Ja kello onkin sopivasti 3:33...

Yritän lyhyesti koota yhteen Gurdjieffin opetuksia, mutta se tietää raakaa karsintaa ja ajatukset voivat jäädä irrallisiksi. Suosittelen lämpimästi lukemaan Gurdjieffin oppilaan Ouspenskyn kirjan "Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta" ennen Gurdjieffin omien teosten lukemista. Ouspenskyn kirja on jäsennelty, seikkaperäinen ja helposti ymmärrettävä ja kaiken lisäksi erittäin looginen ja vakuuttava. Gurdjieffin ideat antavat selityksen lähes kaikelle olevaiselle ja näissä ideoissa yhdistyy lähes kaikki aikaisemmin lukemani. Tosin Gurdjieff painottaa sitä, että pelkkä kirjaviisaus ei johda mihinkään. Pitää harjoituttaa itseään käytännössä, soveltaa tietoa. Spiritualismi, länsimaiset joogakoulut ym. ovat Gurdjieffin mukaan pelkkää tunteellista leikkimistä, joissa ei pääse puusta pitkälle. Edes elämänsä mietiskelylle omistaneet itämaiset munkit eivät välttämättä saavuta valaistumista. Ainoastaan neljäs tie voi johtaa perille asti, ja tällä tiellä pyritään saavuttamaan täydellinen ruumiin, tunteiden ja ajatusten hallinta todellisen Minän kautta. Kukaan meistä ei tunne todellista minäänsä, mutta sinnikkäällä harjoituksella sen voi löytää ja vapautua maanpäällisen elämän harhoista ja kahleista.

Viime aikoina minussa on vahvistunut tunne, että kaikki elämä ja päämäärien tavoittelu maapallolla on aivan järjetöntä, ja olen menettänyt innostukseni lähes kaikkeen paitsi esoteriaan - mutta henkisyyskin on täynnä sekavaa ja ristiriitaista huuhaata ja ihmisiä, jotka silmät kiiluen kertovat sinulle tietävänsä elämän tarkoituksen. Kun tajuan tämän kaiken, minut valtaa kauhu. Olen vankilassa, ympärilläni laumoittain eri asteisesti hulluja "ihmisiä" tai koneita, kuten Gurdjieff sanoo, eikä ole toivoakaan poispääsystä, ellen todella ala keskittyä korkeamman minäni löytämiseen. Ouspenskyn kirjasta sain yllättäen lukea juuri näistä tuntemuksista, ja Gurdjieffin mukaan se on merkki heräämisestä, mutta se ei vielä välttämättä johda mihinkään. Toisaalta suurin osa ihmisistä ei edes herää, vaan jatkaa tyytyväisenä konemaista elämäänsä, toiset virkkaavat pitsiliinoja, toiset tekevät väitöskirjoja, mutta yhtä kaikki, kaikki ovat unessa. Kauheinta on tajuta, että olet itse yksi näistä koneista, ja sinua odottaa pelkkä maatuminen tai uudelleenkierrätys, ellet tee jotain. Itse asiassa vielä kauheampaa on se, että Gurdjieff on todennäköisesti oikeassa, koska en ikinä ole uskonut spiritualistien ruusuisiin harhakuvitelmiin siitä, että kaikki pääsisivät valoon ja lopulta valaistumiseen. Gurdjieffin teoria on hieno: me olemme osa valtaisaa kosmista organismia, mutta tuolle organismille me olemme yhtä merkityksellisiä kuin suolistobakteerit omassa elimistössämme. Meidän toiveillamme ja pyrkimyksillämme ei paljon ole merkitystä. Samaa ideaa kehitteli Michael Hayes kirjassaan Holografinen universumi, mutta Gurdjieffin ideat ovat paljon tarkempia ja johdonmukaisempia. Ouspenskyn kirja on vuodelta 1949 ja se perustuu keskusteluihin Gurdjieffin kanssa vuodesta 1915 eteenpäin.

- On olemassa aika, johon mennessä kaikki on tehtävä, tai muuten maapallo ei saavuta sitä, mitä sen pitäisi saavuttaa, ja se on vaarassa tuhoutua. (21.12.2012?)
- Ihmisten on hankittava tieto niiltä, joilla sitä on. Ihmiset eivät voi hankkia tietoa itse. (vastoin spiritualismin väitettä, että kaikki tieto on kaikkien saatavilla)
- Ihmisen neljä ruumista ovat 1. fyysinen ruumis 2. astraaliruumis (tunteet) 3. mentaaliruumis (mieli) ja 4. jumalruumis (minä, tahto, tietoisuus). Ihminen EI synny astraaliruumiin kanssa, vaan kolme muuta ruumista pitää kehittää kovalla työllä.
- Fyysinen ruumis reagoi tunteineen ja ajatuksineen ulkoisiin ärsykkeisiin, se on siis kone, jolla ei ole omaa tahtoa. Jumalruumis hallitsee tietoisesti alempia ruumiita eli silloin ihminen on Minä, joka säätelee itseään.
- Ainoastaan Jumalruumiin tahtoa voidaan kutsua vapaaksi tahdoksi, koska se on riippumaton ulkoisista vaikutteista.
- Kaikki muinaiset uskonnot ja filosofiat opettavat, että ainoastaan neljännen ruumiin avulla voi saavuttaa kuolemattomuuden.
- Okkulttiset, mystiset ja spiritualistiset seurat eivät voi johtaa mihinkään pysyvään ja todelliseen.
- Neljäs Tie eli jumalruumiin kehittäminen on ainoa mahdollisuus. Kolme muuta tietä ovat 1. fakiirin eli ruumiin hallinnan tie 2. munkin eli tunteiden ja halujen hallinnan tie 3. joogin eli mielen hallinnan tie. Näistäkin vain harvat pääsevät päämääräänsä, koska he kehittävät vain yhtä puolta eivätkä siten ehdi täydellistyä.
- Neljäs Tie on kaikkien neljän ruumiin kehittämistä samanaikaisesti. Se ei vaadi uskoa, vaan ymmärtämistä ja totuuden etsintää.
- Negatiiviset tunteet ovat täysin tarpeettomia kehityksen kannalta, niitä on opittava kontrolloimaan.
- Tieto on vain harvojen ulottuvilla, koska orgaaninen elämä maapallolla on Kuun ravintoa, ja jos kaikki ihmiset kehittäisivät neljännen ruumiin ja vapautuisivat orgaanisesta kierrosta, Kuu jäisi ilman ravintoa. Tämä liittyy kosmiseen organismiin, jonka osa olemme. Kuu ei suoranaisesti syö meitä, vaan se käyttää meistä säteilevää energiaa ravintonaan. Kuu on osa Elämän puuta, joka alkaa Absoluutista eli "Jumalasta" ja haarautuu universumien, galaksien, aurinkokuntien, aurinkojen ja planeettojen kautta kuihin, jotka kehittyvät edelleen ja luovat uutta. Energia virtaa ylhäältä alaspäin ja puun haarat levittäytyvät ja kehittyvät koko ajan.
- Tiedon on kuljettava käsi kädessä olemisen kanssa. Ihminen voi tietää paljon, mutta hänellä ei ole voimaa tehdä. Sanan on muututtava lihaksi. Ja kun olemisen, olemassaolon, taso muuttuu, myös tiedon ja ymmärryksen taso nousee.
- Ihmisellä on 7 olemisen tasoa: 1. fyysinen ihminen 2. emotionaalinen ihminen 3. älyllinen ihminen 4. heräävä, kehittyvä ihminen 5. ykseyden saavuttanut ihminen 6. lähes täydellistynyt ihminen 7. täydellistynyt ihminen, kuolematon, tietoinen, muuttumaton minä.

Lisää tulossa, mutta korostan, että ajatukset saattavat tuntua järjettömiltä, ellei tutustu itse kirjaan. Ouspensky on loistava kirjoittaja, esoteerikko ja tutkija itsekin, mutta Gurdjieff oli sitä mieltä, että kirja vain sivuaa hänen opetuksiaan ja jättää oleellisen löytämättä. Välillä mietin, pyrkikö Gurdjieff suggeroimaan omia oppilaitaan, koska hänhän oli erittäin kiinnostunut hypnoosista ja piti ihmisiä heikkoina ja harhaisina. Mutta samalla hänen opetuksensa vaikuttavat äärimmäisen johdonmukaisilta ja viisailta ja ne "tuntuvat" oikealta. Gurdjieff itse tuskin oli täydellistynyt ihminen, mutta ehkä hänen tietonsa universumin ja elämän luonteesta olivat kuitenkin oikeita.

Ouspensky

Reading Gurdjieff (or Ouspensky) makes you wanna shoot yourself. We're nothing but machines and slaves with no will of our own and no hope of eternal life. But the more you read, the more determined you get to develop yourself and reach something beyond this senseless dream we live in. Life makes no sense, no matter what you achieve. The only thing really worth striving for is finding your higher state of being, your real Me, which is not an easy thing to find. You can't find it through random spiritual or occult societies - you can only find it with the help of a teacher or a group which holds the right knowledge and by very hard and persistent work with yourself. Not even dedicated monks or yogis can achieve that, but it is still possible, in normal life, with family and work beside, to reach enlightenment.

Gurdjieff said that Ouspensky's (an esotericist himself) book "In search of the miraculous" is just a fragment of his teachings, but it's very well written, very logical and beautiful and I really recommend you to read it before any of Gurdjieff's own writings. Gurdjieff's philosophy is called "The Fourth Way", a means to develop yourself while leading a normal life.

No comments: