Monday, January 7, 2013

Universumin luonne - The nature of universe

Gurdjieffin mukaan:

- Kolmen Laki: kaikki ilmiöt ovat tulosta kolmen erilaisen voiman kohtaamisesta - passiivisen, aktiivisen ja neutraloivan (kolmas voima on esim. sysäys, joka saa ihmisen muuttamaan mieltään positiivisen ja negatiivisen välillä).
- Absoluutin (eli alkupisteen, "Luojan") kolme voimaa luovat uusia maailmoja, joissa ilmenee kolme uutta voimaa alkuperäisten lisäksi, joten näitä sanotaan maailmoiksi numero 6 (voimien lukumäärän mukaan). Maapallo kuuluu maailmoihin 48.
- Maailmat ovat järjestyksessä: Absoluutti, kaikki maailmat (universumit), kaikki auringot (esim. meidän Linnunratamme tähdet), aurinko (esim. meidän Aurinkomme), kaikki planeetat (esim. meidän aurinkokuntamme planeetat), Maa, Kuu
- Tämä luomisjärjestys Absoluutista Kuuhun on nimeltään "Luomisen Säde" eli "Elämänpuu". Jotta luomiskaavan ymmärtäisi oikein, on ajateltava kuuta oksan kasvukärkenä. Maa kehittyy edelleen auringoksi vuosimiljardien kuluessa ja kuu eläväksi planeetaksi. Meistä tuleva energia ravitsee kuuta.

Kun käyn uudestaan kirjaa läpi, tajuan, että opetukset ovat todellakin vain sirpaleita monien vuosien keskusteluista, joita Gurdjieff kävi oppilaidensa kanssa. Väistämättä herää kysymyksiä, joihin ei voi saada vastausta ainakaan Gurdjieffilta itseltään enää. Ouspenskyn mukaan Gurdjieff jätti myös paljon kertomatta ja muutti myöhemmin opettamaansa eli ilmeisesti opettaja ei itsekään ollut täysin selvillä systeemistä tai sitten oppilaat ymmärsivät jotain väärin. Lisäksi Gurdjieff painotti sitä, että kaikkea ei voi ymmärtää ennenkuin siirtyy itse kehityksessä seuraavalle tasolle. Kaikkea tietoa ei voi antaa valmiina, koska edes neljännen tason ihminen ei kykenisi ottamaan sitä vastaan. Kuitenkin opetukset sopivat yhteen Ra:n ja White Eaglen vastaavien kanssa, joten ehkäpä tässä kaikessa on totuuden siemen.


- Maailmat muodostuvat värähtelyistä, jotka ovat kääntäen verrannollisia aineen tiheyteen. Absoluutin värähtely on korkein ja siten aineen tiheys pienin. Meidän fysiikkamme ei pidä korkeampien maailmojen materiaa edes materiana. Mutta myös hienommat materiat läpäisevät meidän materiamme.
- Tässä teoriassa "atomi" on pienin määrä jotain ainetta, "substanssia", jolla on aineen kaikki kemialliset, fysikaaliset ja kosmiset ominaisuudet. Jokainen substanssi voi toimia aktiivisena, passiivisena tai neutraloivana riippuen voimasta, joka vaikuttaa sen kautta.
- Kun substanssi on johtimena aktiiviselle voimalle, sitä kutsutaan hiileksi, C. Kun passiiviselle voimalle, hapeksi, O. Kun neutraloivalle voimalle, typeksi, N. Ja ilman voimien vaikutusta, vedyksi, H. Nämä elementit vastaavat alkemian elementtejä tuli, ilma, vesi ja maa.
- Ihmisen astraaliruumis muodostuu planetaarisen tason aineista (kaikki planeetat) eli se jää eloon fyysisen ruumiin kuoleman jälkeen. Jumalruumis muodostuu tähtimaailman aineista (kaikki auringot) ja mikään alemmalla tasolla eli aurinkokunnassa ei voi tuhota sitä.
- Astraaliruumis ilmenee esim. telepatian kautta. Ihmiset, joilla on astraaliruumis, voivat kommunikoida telepaattisesti toistensa kanssa. Jokin henkilökohtainen esine voi auttaa kommunikoinnissa ja veri on kaikkein vahvin side. Gurdjieffin mukaan viimeisellä ehtoollisella Kristus antoi vertaan opetuslapsille, jotta nämä voisivat muodostaa häneen astraaliyhteyden kuoleman jälkeen (veriveljeys).
- Ihmisen fyysisessä koneessa on viisi erilaista keskusta: ajattelu, tunne, liike, vaisto ja seksuaalisuus. Tasapainottomassa ihmisessä keskusten toiminnot ovat sekoittuneet. Esim. tunnekeskuksen toiminta viileää harkintaa vaativissa tilanteissa aiheuttaa hermostuneisuutta ja sukupuolikeskuksen toiminta muissa tilanteissa kiivautta ja kiihkeyttä. Ihmisen tulisi tarkkailla ja tasapainottaa itseään.
- Ihmisen täytyisi päästä eroon myös haaveilusta ja murehtimisesta (koska nämä eivät johda mihinkään), tavoista ja tottumuksista sekä negatiivisista tunteista.
- Tiedostava, kehittyvä ihminen tarkkailee itseään ulkopuolelta, havainnoi persoonansa toimintoja ja pyrkii kontrolloimaan itseään. Persoona ei ole todellinen perusolemus, todellinen Minä. Gurdjieff korosti usein, että voidakseen havainnoida itseään, täytyy ensin muistaa itsensä eli todellinen minänsä. Tämä vaatii jatkuvaa keskittymistä, meditointia.


- Seitsemän Laki eli Oktaavien Laki: oktaavi on jakso, jossa värähtelyt kaksinkertaistuvat. Do, re, mi, fa, so, la, ti = oktaavin 7 askelta ja seuraavan oktaavin do = 8. askel.
- Värähtelyjen kiihtyminen hidastuu sävelaskelten mi-fa ja ti-do välissä, joissa kohdin esim. pianosta puuttuvat mustat koskettimet, koska puolisävelaskel puuttuu.
- Tämä laki selittää sen, miksi luonnossa ei ole suoria viivoja ja miksi emme pysty ajattelemaan ja toimimaan suoraviivaisesti. Mi-fa ja ti-do aiheuttavat poikkeaman alkuperäisestä suunnasta ja jos tämä piirrettäisiin viivaksi, se kääntyisi aina poikkeaman kohdalla ja muodostaisi samaan suuntaan kiertyvän kuvion (fraktaali?).
-Raamatun luomiskertomus, jossa Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja seitsemäntenä lepäsi, on sekin kuvaus Seitsemän Laista.
- Jos poikkeaman eli intervallin kohdalle osuu toinen risteytyvä tai rinnakkainen värähtely, tällainen "shokki" eli sysäys voi muuttaa oktaavin suuntaa.
- Luomisen Säteessä Absoluutti on do, kaikki maailmat on ti, kunnes tullaan kuuhun eli rehen. Tämä on siis laskeva oktaavi. Siten ihmisen kehityksen linja kulkee vastavirtaan luomisen linjaa, koska ihmisen on kehitettävä ensin planetaarinen ruumis ja lopuksi tähtimaailman ruumis.
- Voidakseen kehittyä, ihmisen on tunnettava oktaavit ja intervallit ja luotava shokit eli sysäykset oikealla hetkellä. Tämän voi oppia ainoastaan oikeassa esoteerisessa koulussa.
- Perusoktaaveista haarautuu sivuoktaaveja ja näistä taas uusia sivuoktaaveja - samaan tapaan muodostuvat lehtisuonet ja lehtien sahalaidat.


As above, so below:

Gurdjieff's Ray of Creation

The Law of Three


1 comment:

Helena said...

Paranormaaliblogista löytyi mielenkiintoinen dokumentti kuolemanrajakokemuksista: The day I died
eli ilmeisesti monilla kuitenkin on astraaliruumis tai sitten se voidaan hetkellisesti luoda.