Thursday, January 10, 2013

Suuri illuusio - Great illusion

David Icken näkemys Gurdjieffin kuvailemasta orjuudesta ja värähtelyjen luomasta todellisuudesta:
David Icke's vision of the slavery and illusion of reality described by Gurdjieff:

David Icke: Live at the Oxford Union Debating Society


Minäkin hymähtelin ennen Icken teorioille, mutta mitä enemmän perehdyn asioihin, sitä vääristyneemmältä "todellisuus" alkaa näyttää. Ja vaikka monet Icken kuvailemista asioista ovat niin kammottavia, ettei niihin halua uskoa, niin minun on myönnettävä, että noita asioita tapahtuu maailmassa jatkuvasti, mutta on helpompi sulkea silmänsä niiltä ja elää "hyvinvointiyhteiskunnan" luomassa turvallisuuden illuusiossa.

I used to smile at Icke's theories but the more I study things the more distorted "reality" begins to look. And even if many things Icke describes are so horrible that you want to deny them, you have to admit that those things are happening in the world all the time - but it's easier to close your eyes and live in the illusion of safety of the "welfare state".

No comments: