Wednesday, April 14, 2010

Eenokin salaisuudet - Secrets of Enoch

Eenokin Avainten mukaan maailma on alempien luojajumalien hallussa, kuten gnostilaisuudessa uskotaan. JJ Hurtakin toisesta ulottuvuudesta välittämät kirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tieteen ja henkisyyden yhdistämiseen. Suhtaudun kirjoihin hyvin skeptisesti, mutta niiden sisältö on siitä huolimatta mielenkiintoinen.

Shekina

Avainten mukaan langenneet enkelit ovat alempia luojajumalia, jotka ovat kapinoineet Valoa vastaan ja asuttavat Ison Karhun tähdistöä ja hallitsevat maapalloa ja muita samantasoisia maailmoja. Maailmoja, universumeja ja ulottuvuuksia on siis monia, mutta langenneet enkelit ovat evänneet ihmisiltä pääsyn niihin. Hurtak puhuu Valkoisesta Veljeskunnasta, jonka tehtävä on auttaa ihmiskuntaa kohoamaan korkeammalle tasolle. Tähän Veljeskuntaan kuuluu myös White Eagle, jolta olen itse saanut lukuisia viestejä. Kollektiivisen tietoisuuden nostamiseksi tarvitaan kuitenkin tieteiden ja henkisyyden yhdistämistä ja myös DNA:n uudelleenkoodausta. Kirjat antavat uuden sisällön Raamatulle ja gnostilaisille teksteille. Pyhä Henki on Avainten mukaan naispuolinen olento! Ylhäällä hallitsevat siis Isä, Poika ja Äiti, joka ei kuitenkaan ole Maria, vaan Shekina - kaikkialle ulottuva energia. Avaimissa puhutaan valosta, chakroista, värähtelystä, musiikista, pyhistä äänteistä, geometriasta, pyramideista, biologisista koodeista ja kvanttihypystä toiseen ulottuvuuteen.

Feminine and masculine energy

Orionin tähdistössä sijaitsee portti korkeampiin ulottuvuuksiin ja Gizan pyramidit, jotka sijaitsevat samoissa asemissa Orionin tähtien kanssa, ovat Eenokin pylväitä, joiden geometriaan on talletettu tiedot koodeista. Egyptiläisten jumala Osiris oli luojaherra Orionista, joka yritti nostaa ihmiskunnan tietoisuutta antamalla esimerkin ylösnousemuksesta. Ilmeisesti myös Vapaamuurareiden toiminta liittyy Eenokin koodien ja mysteerien ratkaisemiseen.


The Keys of Enoch say that our world is ruled by lower creator gods like the gnostics believe. The books were channeled from other dimension by Dr. JJ Hurtak and they are meant for combining science with spirituality. Naturally I'm very sceptical about the books but nevertheless they are interesting.

According to the Keys the fallen angels are lower creator gods who acted against the Light and inhabit the constellation of Ursa Major and rule the Earth and all other similar worlds. So there are many worlds, universes and dimensions but the fallen angels have denied people's access to them. Dr. Hurtak talks about the Great White Brotherhood of Light whose mission is to help humankind in its evolution. Also White Eagle belongs to this brotherhood. We need to unite science and spirituality in order to develop our collective consciousness and this also includes DNA recoding. The Keys of Enoch give a whole new perspective for Bible and gnostic gospels. They also say that the Holy Spirit is a female! So the universes are ruled by Father, Son and Mother who is not Maria but Shekina - a form of infinite energy. The Keys talk about light, chakras, vibration, music, holy words and sounds, geometry, pyramids, biological codes and a quantum leap to other dimension.Hebrew alphabets

There is a gate to higher dimensions in the constellation of Orion and the pyramids of Giza which stand in alignment with the Orion Belt are pillars of Enoch holding the secret codes. The Egyptian god Osiris is a creator god from Orion who tried to lift human consciousness by giving an example of resurrection. I believe that the Freemasons are also connected with solving the codes and mysteries of Enoch.

6 comments:

Ruth said...

I read a lot about this stuff a while back. I was introduced into the Great White Brotherhood too. :) It was a powerful experience, but I sure didn't like the title! I like the idea of Sophia-God. I also like the idea that we are all divine - we carry divinity within us. And let's not feed the bad energy that is around.

Your new blog page is beautiful.

Helena said...

You should read the Keys of Enoch. It's very interesting and easy to read even though somewhat difficult to understand. But there are study groups if you want to learn more.

I'm glad you like my new background. :-) Too bad it doesn't download properly. It's a beta version...

Ricardo said...

There is a gentleman that comes by my blog on occasion that explores many of the things you are writing about here.

On the Keys of Enoch, I think management in big corporations are ruled by lower creators that think their god.

Helena said...

I'm just a beginner but I'm learning pretty fast. :-)

They say that the economic leaders of this world belong to Illuminati which aims to create a new negative world order. Looking at the way things are on this planet it sure sounds believable...

Ricardo said...

It does sound believable. I can see in my country the gap between rich and poor getting more and more pronounced.

Something wrong is happening here and if it keeps going this way I can see unrest happening.

Helena said...

I think BLOGGER is ruled by lower creators as it just munched my reply to you AND all the comments after that!!!